La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Hisenda municipal

Obert el termini per pagar per avançat els impostos municipals i aconseguir una bonificació del 4%

El pagament avançat es farà el proper 5 de febrer

02/01/2013 | Per NW Revista de Reus

Les peticions es poden presentar fer a les oficines municipals de recaptació al carrer Sant Llorenç, número 25.

Les peticions es poden presentar fer a les oficines municipals de recaptació al carrer Sant Llorenç, número 25.

Avui s’ha obert el termini per sol·licitar el pagament avançat dels impostos i les taxes municipals de 2013 i poder-se beneficiar així de la bonificació del 4% de la quota. El termini estarà obert fins el 25 de gener. L’Ajuntament aplicarà la rebaixa automàticament i d’ofici als contribuents que van sol·licitar-ho el 2012. Aquells que van demanar el pagament avançat l'any passat, però no vulguin fer aquest 2013 hauran de sol·licitar la baixa del sistema expressament.

Les sol·licituds es poden tramitar de manera presencial a les oficines dels Serveis d’Atenció i Informació al Contribuent (c/ Sant Llorenç, 25) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça del Mercadal, 1); o via telemàtica, a través del web municipal www.reus.cat i amb un certificat digital a nom del contribuent.

El pagament avançat dels tributs es farà el 5 de febrer de 2013. L’Ajuntament girarà un primer rebut, per un import calculat en relació als conceptes pels quals s’ha tributat el 2012, menys el 4% de bonificació. A principis del mes d’abril, si s’escau, es farà un segon pagament per la diferència entre la quota ja pagada i el total dels deutes corresponents al 2013, menys un 4% de bonificació. En els casos que es contempli l’IAE, el segon rebut serà a l’octubre.

La mesura permetrà a les persones que s’hi acullin beneficiar-se d’una bonificació del 4% de l’import de tots els rebuts del padró: l’impost de vehicles, l’IBI (urbana i rústica), la taxa d’escombraries, i també, si s’escau, les taxes d’aprofitament de Via Pública (guals) i l’IAE. En el cas dels contribuents que ja s’hi han acollit el 2012, l’increment de la bonificació és del 33%.

Segons el consistori reusenc "s'aposta novament així per una mesura introduïda en l’expedient d’ordenances fiscals de 2012. Reus va ser un dels primers municipis de l’estat espanyol en aplicar aquesta mesura de capitalització d’impostos que té com a principal objectiu la dinamització de l’activitat econòmica amb una doble dimensió: rebaixar la pressió fiscal i millorar la tresoreria de l’Ajuntament per pagar proveïdors".

Balanç 2012
Un total de 2.747 contribuents va sol·licitar el pagament avançat dels tributs municipals de 2012. L’Ajuntament va poder ingressar tres mesos abans del que preveia el termini de pagament ordinari un total de 2.753.938,61 euros. L’operació va permetre al conjunt de sol·licitants gaudir d’uns beneficis fiscals globals de 85.173,36 euros. Tant el número de persones acollides al pagament avançat com la recaptació avançada representen el 4,08% del total de contribuents i de recaptació municipal via tributs.

Pagament fraccionat
El sistema de pagament fraccionat també continua operatiu per al 2013 i amb novetats per poder-ho demanar amb més facilitats. Per sol·licitar aquest tipus de pagament, es podrà fer per primera vegada també per via telemàtica, a través del web de l’Ajuntament. Es manté l’opció presencial, tant al Servei d’Atenció i Informació al Contribuent com a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La petició cal fer-la, entre el 2 i el 25 de gener.

Aquest sistema permet als contribuents pagar els impostos en 10 mensualitats. Es liquiden de febrer a agost a través de l’entitat bancària, i els mesos de setembre, octubre i novembre es confeccionen tres cobraments addicionals, amb els ajusts entre la quantitat abonada l’any anterior (sobre la qual es fa el càlcul de les mensualitats) i l’import a liquidar l’any en curs

Pagament ordinari i calendari del contribuent
Finalment, també es pot fer el pagament dels rebuts de manera ordinària, dins del termini de dos mesos que per cada tribut fixa al calendari del contribuent. En aquest cas es pot domiciliar el rebut o bé fer el pagament directament a les entitats col·laboradores. El calendari del contribuent de 2013 és el següent:

  • Impost sobre vehicles: del 5 de març al 6 de maig de 2013.
  • Taxes d’aprofitament de Via Pública: del 5 d’abril al 5 de juny de 2013.
  • Impost de Béns Immobles: del 5 d’abril al 5 de juny de 2013.
  • Taxa d’escombraries i preu públic de la recollida de residus: del 5 d’abril al 5 de juny de 2013.
  • Impost sobre Activitats Econòmiques: del 5 d’octubre al 5 de desembre de 2013.