La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | El Ple aprovarà divendres el concurs públic

L'oposició 'planta' el govern en la reunió que havia de tractar el concurs de la funerària municipal

Divendres 20 de juliol, es portarà a votació del ple de l'Ajuntament el plec de condicions per adjudicar el contracte. Durant 20 dies hàbils, estarà exposat al públic. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins la primera setmana de setembre. L'adjudicació del contracte està prevista pel mes de novembre, i la nova societat començarà l'activitat a partir de l'1 de gener.

17/07/2012 | Per NW Revista de Reus

D'esquerra a dreta, Dani Rubio, asessor d'Ara Reus, David Vidal, portaveu de la CUP i Andreu Martín, portaveu del PSC.

D'esquerra a dreta, Dani Rubio, asessor d'Ara Reus, David Vidal, portaveu de la CUP i Andreu Martín, portaveu del PSC.

Els grups municipals de l’oposició a l’Ajuntament de Reus (PSC-PSOE, ARAReus i CUP) no han assistit a la reunió convocada per l’alcalde, Carles Pellicer, en que s’havia d’informar sobre el procés de privatització de l’empresa municipal GESFURSA. El motiu d’aquesta plantada, és que minuts abans de l’inici de la trobada, l’alcalde Pellicer ha explicat el contingut d’aquesta als periodistes, el que ha estat considerat com una manca de “responsabilitat institucional” per parts dels grups de l’oposició. La política comunicativa del govern municipal no és el primer cop que és qüestionada pels grups de l’oposició a l’Ajuntament de Reus. En més d'una ocasió, els diferents grups a l'oposició han denunciat que "el govern ha filtrat informacions que els regidors i regidores havien demanat i se’ls hi havia negat". Andreu Martín, portaveu del PSC ha manifestat que "ens trobem en el moment de la democràcia més baix pel que fa al nostre accés a la informació municipal". David Vidal, de la CUP, "ha reiterat que als consells d'administració no hi ha la informació necessària per adoptar un acord amb les garanties informatives necessàries". Finalment, l'assessor del grup municipal d'Ara Reus, Dani Rubio ha afirmat que "la regidora Cori Fargas ja ha denunciat en altres moments aquesta situació de manca d'informació al Grup Salut del hòlding INNOVA".

Tots els grups de l’oposició han coincidit en que aquests tipus de actuacions per part de l’equip de govern, "malmeten el bon funcionament democràtic de la institució i representa un impediment clar per a que l’oposició faci la principal tasca , que és la fiscalització de l’obra de govern. Especialment, les queixes per la política del govern d’oferir informació a la premsa abans que a la resta de grups municipals, s’han produit –com és el cas d’avui- per temes relacionats amb les empreses municipals". Segons els tres partits citats, "els informes que el govern ha encarregat a secretaria i a intervenció sobre possibles irregularitats en la gestió de les empreses municipals, i que van fer públics abans que l’oposició hi tingués accés".

Cansats d’aquesta política de manca de comunicació i que el govern amagui informació a l’oposició, els grups municipals del PSC-PSOE, ARAReus i CUP han decidit fer una plantada conjunta al govern municipal, per tal “d’exigir a l’alcalde que sigui responsable i canvii la seva política comunicativa, abandonant el partidisme i centrant-la en el corporativisme de la institució”, ja que “darrerament no es veu diferència entre el que és la comunicació de l’Ajuntament de Reus i el que és la comunicació de CiU i el PP”.

El govern de Reus portarà a votació del ple de l’Ajuntament del pròxim divendres 20 de juliol el plec de condicions per a la licitació del contracte de gestió dels serveis funeraris i del cementiri, amb la venda del 95% del les accions de la societat municipal GESFURSA. El plec introdueix condicionants socials a la venda: es fixa una data de caducitat de 25 anys, es limita l’increment màcim del preu dels serveis bàsics a l’augment de l’IPC, es protegeix la plantilla de treballadors i es defineixen mecanismes de control de la qualitat. El model de gestió dels servei funeraris passarà d’una gestió directa a través d’una empresa municipal a una gestió indirecta a través d’una empresa mixta. Aquesta empresa mixta s’encarregarà de la gestió dels serveis funeraris, així com de l’explotació i del manteniment del cementiri. El cementiri continuarà sent 100% propietat de l’Ajuntament.

El canvi de model -segons ha explicat aquest matí Carles Pellicer- "es farà amb l’adjudicació d’un contracte de gestió dels serveis públics amb la venda del 95% del capital de GESFURSA. El contracte tindrà data de caducitat. D’aquí a 25 anys, tant les accions com les inversions que s’hagin executat tornaran a ser propietat de l’Ajuntament. El plec de condicions que el ple de l’Ajuntament votarà divendres fixa el preu de sortida preu de sortida del contracte en de 9,5 milions d’euros. Un consultor extern a l’Ajuntament va fixar el valor de la societat municipal en 10 milions d’euros".

Segons el govern municipal, altres aspectes destacables del ple de condicions són:

Es garanteix el control de l’Ajuntament de les taxes del cementiri i de les tarifes dels serveis bàsics funeraris, amb un sostre d’increment de l’IPC.

Es manté la plantilla de personal. No mantenir-la serà causa d’infracció del contracte.

Es garanteixen les inversions. La inversió mínima anual serà de 150.000 euros. No complir-ho pot ser causa de recisió. La millora d’aquesta xifra en les ofertes es tindrà especialment en compte en el procés de licitació.

Es garanteix el control de qualitat i els estàndards del servei, segons els procediments actuals. L’Ajuntament nomenarà un controlador de la qualitat.

Es fixen garanties per evitar la deslocalització.

S’estableixen mecanismes de control per part de l’Ajuntament. Tot i ser soci minoritari, serà necessari el vot favorable de l’Ajuntament en qüestions com: elecció del president de la Junta General i del Consell d’Administració; nomenament del gerent de la societat; la modificació dels estatuts; les retribucions dels membres del consell d’administració, el conseller delegat i del gerent; l’aprovació dels comptes anuals i l’informe de gestió.

D’acord al compromís del govern municipal d’afavorir, les adjudicacions dels contractes públics a les empreses de la ciutat, el plec de condicions dóna facilitats —en la mesura que la llei ho permet— a l’entrada d’inversors locals. Així, s’afavoreix l’entrada d’inversors no específicament funeraris, sempre i quant es garanteixi la solvència tècnica dels licitadors. Divendres 20 de juliol, es portarà a votació del ple de l’Ajuntament el plec de condicions per adjudicar el contracte. Durant 20 dies hàbils, estarà exposat al públic. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins la primera setmana de setembre. L’adjudicació del contracte està prevista pel mes de novembre, i la nova societat començarà l’activitat a partir de l’1 de gener.

Fonts municipals no han volgut fer cap valoració de la 'plantada' de l'opsició i han explicat que -hores d'ara- tots el grups han rebut la documentació del concurs i que la reunió havia estat convocada  per "deferència de l'Alcalde de Reus, Carles Pellicer, cap a la resta de grups municipals.

Galeria fotogràfica

La regidora Alicia Alegret, l'alcalde Carles Pellicer i Teresa Pellicer, durant la presentació del plec de condicions del concurs.