La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

SOCIETAT | PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

La preinscripció escolar per al nou curs s'obrirà dilluns i dimarts que ve

Les famílies poden triar novament entre 3 escoles públiques i 2 de concertades

07/03/2013 | Per NW Revista de Reus

La regidora d'Ensenyament, Dolors Sardà, ha presentat avui la nova campanya de preinscripció escolar.

La regidora d'Ensenyament, Dolors Sardà, ha presentat avui la nova campanya de preinscripció escolar.

El període de preinscripció escolar per al curs 2013-2014 per a l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria s’obrirà dilluns i dimarts que ve. Estan cridats a fer una sol·licitud de preinscripció els nens i nenes nascudes l’any 2010 que són els que faran P3 el setembre que ve (1.347, segons el padró), i els nascuts l’any 2001 que són el que faran 1r d’ESO (1.124 alumnes), que actualment estan cursant 6è de primària i són susceptibles de demanar una plaça de 1r d’ESO).

Per abordar la preinscripció de P3 es fa una oferta inicial de 51 grups de P3, que representen 1.275 places escolars; mentre que per a la preinscripció de 1r d’ESO, l’oferta és de 24 grups als instituts i 16 grups a l’escola concertada, que representen 1200 places.

Les dates de preinscripció del curs 2013-2014 són: de l’11 al 22 de març per a Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria;  del 6 al 17 de maig es faran les preinscripcions per a l’escola bressol, del 13 al 24 de maig, será el torn de batxillerat, dels cicles formatius de grau mitjà de formació professional i dels cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny; i finalment,  del 27 de maig al 7 de juny serà per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.

Zonificació escolar


La proximitat de l’escola al domicili dóna 30 punts. El sistema de zonificació per a infantil i primària funciona des del curs actual amb el model d’àrees escolars de proximitat 3+2. Les famílies poden optar a 3 escoles públiques i 2 concertades amb la màxima puntuació; poden escollir, com a mínim, entre 5 escoles amb opció de tenir 30 punts per proximitat.

Les àrees escolars de proximitat es calculen de manera personalitzada. A partir de cadascuna de les illes de cases de la ciutat es defineix una àrea geogràfica delimitada per la ubicació dels 3 centres públics i 2 concertats més pròxims. Els 5 centres inclosos són els que puntuen amb el criteri de proximitat en el procés de preinscripció.

L’aplicatiu de recerca de la zonificació escolar, tant la de primària com la de secundària, ja està a disposició de les consultes de les famílies al web de l’Ajuntament de Reus www.reus.cat/serveis/ensenyament. Amb aquesta eina, les famílies tenen informació complementària sobre els centres educatius mitjançant fotografies i un enllaç a la seva web i a la de les AMPA. Les famílies també poden conèixer la previsió de places vacants que hi ha a cada centre educatiu un cop s’han descomptat els germans dels alumnes que ja hi estan escolaritzats

Criteris i barems
Pel que fa a criteris de puntuació, es manté com a criteri general el fet que l’alumne tingui germans escolaritzats al centre (40 punts). Segons l’estudi realitzat per l’Ajuntament, el 44,5% dels alumnes que iniciaran l’escolarització a P3 tenen germans ja escolaritzats. Altres criteris, però, que es tenen en compte són que el pare, mare o tutor/a treballi al centre educatiu que es demana en primera opció: 40 punts; la renda familiar si el pare o la mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció o acrediten recursos totals per càpita inferiors a la tercera part d’aquesta: 10 punts; i  discapacitat en l’alumne/a, el pare, la mare o germans: 10 punts