La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

SOCIETAT | NOU ORGANISME

Constituïda a Reus una Taula per la inclusió del poble gitano

Treballarà en xarxa i elaborarà propostes per la promoció social d'aquest col·lectiu

07/02/2013 | Per NW Revista de Reus

El nou ens compta amb la presència de representants de set entitats gitanes amb presència a Reus.

El nou ens compta amb la presència de representants de set entitats gitanes amb presència a Reus.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha presidit aquest dimecres la constitució de la Taula per la inclusió del poble gitano promoguda per les regidories de Benestar Social, i Convivència i Immigració, des del Pla Local d’Inclusió Social i els Plans de Desenvolupament Comunitari.

La Taula per la inclusió del poble gitano realitzarà un treball en xarxa basat en l'anàlisi, el debat, l'elaboració de propostes i el seguiment d'activitats i de projectes per la promoció social del poble gitano. Entre les tasques que tindrà assignades hi ha la d’assessorar els òrgans municipals sobre matèries relatives a la situació del poble gitano; impulsar iniciatives i actuacions per la promoció social de la població gitana, la defensa de la seva cultura i per combatre el racisme i la discriminació; així com fer propostes per enfortir la convivència entre les diferents cultures que viuen a la ciutat. Igualment, la taula formularà propostes d’actuació per fomentar l'accés igualitari de les dones i les nenes gitanes als àmbits educatius, laborals i socials, per potenciar la imatge de les dones gitanes com a transmissores i dinamitzadores de la identitat cultural gitana, així com per difondre les aportacions que les dones gitanes fan a la seva comunitat i al conjunt de la societat.

La Taula està formada per representants de les regidories de Benestar Social i Convivència i Immigració; tècnics del Pla Local d’Inclusió Social i del Pla de desenvolupament Comunitari; i representants de cada associació i entitat gitana amb seu a la ciutat de Reus que tingui com a objectius específics dins dels estatuts treballar pel desenvolupament del poble gitano.