La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Dures crítiques a la intervenció municipal

Ara Reus diu que el govern amaga 6,5 milions d'euros de Redessa al pressupost i vol que s'ajorni el ple convocat per dissabte

Cervera diu que si no es corregeix la situació, ho denunciaran al Tribunal de Comptes

20/12/2012 | Per NW Revista de Reus

El regidor portaveu d'Ara Reus, Jordi Cervera i el representant d'aquet grup a Redessa, Enric Bosch.

El regidor portaveu d'Ara Reus, Jordi Cervera i el representant d'aquet grup a Redessa, Enric Bosch.

Ara Reus ha declarat aquest matí que el govern municipal -a través de la intervenció municipal- no diu la veritat en relació a la xifra de 6,5 milions d'euros que Redessa té pressupostats per l'any vinent, però que no consten en el document lliurat als respectius grups municipals i que es portarà a aprovació el dissabte vinent. Tant Jordi Cervera com Enric Bosch han explicat que "l'interventor municipal ens va dir que aquests diners no hi eren i que ja s'anirien aportant progressivament al llarg de l'any vinent. Una situació que nosalttres troben gravíssima perquè cal que aquesta xifra estigui contemplada ara". Ara Reus ha manifestat que si aquest tema no s'aclareix abans del ple, "demanarem que se suspengui i, en cas contrari, no descartem denunciar el tema al Tribunal de Comptes".

Enric Bosch, representant d'Ara Reus a Redessa, ha dit "que al passat Consell d’Administració d'aquesta empresa es van aprovar els pressupostos per al 2013  en els que l’empresa municipal declara uns ingressos corresponents als convenis que tenen establerts i signats amb l’Ajuntament en l’apartat de subvenció a l’explotació per import de 1.581.438 euros, els apartats a subvenció per finançar préstec sindicat per la despesa financera 2.971.168 euros i per amortització devolució de capital del préstec 1.978.948 euros. Això fa un total de 6.531.554 d'euros a cobrar per les subvencions l’Ajuntament de Reus té consignades amb l’esmentada empresa".

Posteriorment -ha continuat Bosch- "una vegada comprovat el pressupost municipal corresponent a l’Ajuntament, vam detectar que només hi figuren en l’àrea de promoció econòmica la quantitat de 500.000 euros i en l’apartat de transferències de capital tampoc hi trobem cap assignació corresponent als convenis que en el seu dia es van signar amb REDESSA i per tant volem saber on és la quantitat que fa falta per satisfer aquests convenis".

El portaveu d’Ara Reus, Jordi Cervera, ha denunciat "la falta de transparència de l’equip de govern i ha titllat de maquillatge comptable els pressupostos presentats, el que s’està fent és obviar unes obligacions financeres que no declaren la realitat econòmica prevista per l’exercici 2013 que provocaran un estrangulament que pot deixar a REDESSA en suspensió de pagaments". Cervera ha recordat a Pellicer "que ell sempre recorda que es va trobar els calaixos plens de factures però que ells estan amagant convenis que impliquen obligacions financeres entre Ajuntament i les seves empreses municipals".

Ara Reus, a més de sol·licitar que es plasmi en els pressupostos de l’Ajuntament i els consolidats les quantitats assignades integrament segons els convenis signats amb REDESSA així com els de la resta d’empreses municipals,  ha presentat un total de 4 esmenes per valor de 385.000 i la congelació de la tarifa de l’aigua per al 2013.  

Per la seva part, el govern municipal ha contestat aquestes declaracions tot dient que "l’expedient de pressupostos consolidats de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les empreses municipals que el govern de Reus porta a votació del ple d’aquest dissabte 22 de desembre tenen totes les garanties jurídiques, comptables i de control requerides". De la nota de premsa enviada pel govern, es dedueix que aquest no té cap intenció de suspendre la citada sessió plenària de dissabte al matí.