La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | El consistori deu 30 milions d'euros a proveïdors

Reus haurà de pagar 42,2 milions d'euros als bancs en amortitzacions i interessos durant l'any 2013

La Generalitat de Catalunya té un deute amb la ciutat de Reus de 50 milions

12/12/2012 | Per NW Revista de Reus

Carles Pellicer i el regidor d'hisenda Joaquim Enrech durant la presentació dels pressupostos del 2013.

Carles Pellicer i el regidor d'hisenda Joaquim Enrech durant la presentació dels pressupostos del 2013.

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Reus, els seus organismes autònoms i les empreses municipals que es portarà a votació al proper ple del dia 21 de desembre, serà de 314.629.222,05 euros, una xifra que suposa una reducció d'un 1,72 per cent (5,4 milions d'euros) en relació al pressupost d'aquest any 2012.

A grans trets, els pressupostos municipals de l'an vinent són els següents:

- Ajuntament: 100.181.553 (-3,64)

- Organismes Autònoms: 5.551.577 (-9,07)

- Empreses Municipals: 248.973.643 (-3,65)

- Pressupost consolidat: 314.629.222 (-1,72)

Segons ha explicat el regidor d'hisenda, Joaquim Enrech,  "aquestes xifres continuen condicionades per una forta càrrega financera de 42,20 milions, amb un increment del 6,50 % respecte el 2012, motivat pels compromisos del Pla d’Ajust. Tot i amb això, hem posat en marxa un pla de viabilitat a partir del qual volen reduir la quantitat global d'endeutamet de l'ajuntament en prop de 39 milions d'euros durant els propers dos anys. Actualment el deute del consistori és de 389 milions d'euros, després de rebaixar-lo en prop de 12 milions durant els darrers dotze mesos". 

Hi ha però altres xifres de la hisenda municipal que cal destacar. Per una banda que les arques municipals deuen a dia d'avui prop de 30 milions d'euros als seus proveïdors, una xifra elevada com a conseqüència dels quasi quatre mesos en els que l'Ajuntament de Reus ha congelat aquests pagaments. En aquest sentit l'Alcalde de Reus, Carles Pellicer va voler demanar disculpes "per aquesta situació i per la demora d'aquests pagaments ja que hem hagut de fer front a decisions molt dures. Al llarg d'aquests mesos hem hagut de fer equilibris fent equilibiris i, en molts moments, sense barra". Aquest deute amb els proveïdors de serveis té però una paradoxa: al consistori reusenc la Generalitat de Catalunya li deu en aquest moments -segons ha pogut saber aquesta revista digital- prop de 50 milions d'euros per inversions pendents de cobraments i de diversos serveis que presta la ciutat, la majoria d'ells sanitaris.

Pel que fa als ingressos tributaris (ordenances) previstos es preveu una reducció de 2,3 milions, un -3,12% menys que el 2012. L’ajust s’explica per la reducció de l’activitat econòmica però també "per l’aposta del govern d’incrementar les bonificacions fiscals per fomentar la creació d’ocupació i millorar l’atenció a les persones. Aquesta mesura comporta inicialment una reducció dels ingressos, però amb el benefici posterior de la reactivació empresarial i social", ha explicat Enrech.

Pel que fa a les despeses, el consistori reusenc en destaca les següents:

- Una reducció de les despeses de personal en un 2,18 % (2,62 milions d’euros), com a conseqüència del’amortització de les baixes produïdes i la no substitució de baixes.

- un ajust de les despeses de béns corrents i serveis d’un 1,98% (2,58 milions d’euros)

- una forta atenció a la càrrega financera de 42,20 milions, un increment del 6,50 % respecte el 2012, fonamentat en els nous compromisos amb la aprovació de nou endeutament lligat amb el Pla d’ajust i el Pla de Sanejament Financer del Pla d’Ajust. El cost financer de l’endeutament del Pla d’ajust és de 2,3 milions d’euros.

- La capacitat inversora continua condicionada pel fet de superar la ràtio d’endeutament legal, però cal destacar l’alt nivell d’autofinançament assolit. Les inversions reals es redueixen d’un -37,3%. El pla d’inversions té un pressupost de 9,31 milions dels quals més d’un 39% vindran de recursos propis aconseguits, en bona mesura, per la reducció de despeses corrents. El 2012 aquest percentatge va ser del 14%.


Finalment, el regidor Joaquim Enrech va destacar "l’esforç de contenció i la gestió rigurosa del 2012 ha permés reduir significativament el deute municipal. En 6 mesos, del juny al desembre d’enguany, la xifra haurà passat dels 401 milions als 389 milions, una disminució de 12 milions d’euros. Amb el pressupost del 2013, la previsió és rebaixar el deute fins als 362 milions, 27 milions menys. Aixó significa que en 18 mesos s’haurà reduit el deute municipal en 39 milions d’euros".