La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL

Ara Reus diu que INNOVA incompleix la llei al traspassar diners d'una empresa municipal a l'altra i deixar de banda altres pagaments

Jordi Cervera explica que "estudiant emprendre les accions legals corresponents"

04/12/2012 | Per NW Revista de Reus

Jordi Cervera i Cori Fargas, els dos regidors d'Ara Reus junt a Enric Bosch.

Jordi Cervera i Cori Fargas, els dos regidors d'Ara Reus junt a Enric Bosch.

Segons explica Jordi Cervera, portaveu d'Ara Reus "l'intervenció municipal va comunicar a les empreses municipals que no paguessin proveïdors ni altres obligacions per tal d'obtenir més líquid al cash pooling -tresoreria municopal- i poder satisfer les obligacions més urgents des del seu punt de vista. Amb aquests excedents de caixa s'haurien liquidat operacions que no es podien haver finançat amb els cash pooling com el préstec de La Fira de Reus, o a empreses insolvents com REDESSA o RELLSA". Cervera troba aquesta situació irregular, ja que "els està provocant una insolvència punible de conformitat amb l'article 257 del codi penal a l'hora que s'està subvertint l'objectiu del cash pooling ja que "algunes empreses municipals han abandonat les seves obligacions (deixant de pagar a proveïdors, IVA, seguretats socials) per finançar altres deutes i per això estem estudiant emprendre les accions legals corresponents".

En una roda de premsa a la que també hi van assistir la regidora Cori Fargas i l'assessor en temes econòmics d'Ara Reus, Enric Bosch, aquesta formació municipal va manifestar que "les funcions del cash pooling són compensar els fluxes negatius d'algunes caixes amb els positius de les altres (els interessos que es cobren per descoberts sempre són més alts que els dels préstecs...). El cash pooling es nodria dels excedents de les caixes de les societats municipals, un cop sufragades totes les seves obligacions amb tercers (proveïdors, nòmines, seguretat social, crèdits....). L'accés a aquesta caixa comuna però tenia temps enrere -segons Ara Reus- uns límits:

 1.- Les empreses usuàries del cash pooling NO podien utilitzar els fluxes de caixa per finançar inversions.

 2.- Igualment, les empreses NO poden utilitzar el cash pooling per finançar els passius no corrents, és a dir, el deute a mig o llarg termini.

 3.- Tampoc es pot finançar de forma il·limitada a empreses no solvents.

 4.- No es pot utilitzar el cash pooling per finançar els compromisos que l'Ajuntament té adquirits amb les societats municipals, o donar cobertura a l'incompliment del propi Ajuntament amb els compromisos envers les seves societats.

Per Ara Reus, "la situació econòmica ha provocat que moltes de les empreses municipals es trobin en situació d'insolvència i que de forma imminent que no poden fer front a les seves obligacions comptant amb els seus ingressos. El préstec de La Fira de l'edifici Tecnoparc, l'aval de Shirota Functional Foods, o les obligacions de l'Ajuntament amb INNOVA per la baixa de la recaptació d'impostos, han provocat uns dèficits importants de tresoreria que han abocat a un recurs sistemàtic al cash pooling per cercar finançament. Fet que estaria vulnerant i infringint les obligacions legals del cash poolling.

ARA REUS demana que "es faci de forma immediata un pla d'acció que avaluï la situació econòmica-financera des les societats municipals menys afavorides així com l'evolució dels fluxes de tresoreria després de la nova situació que planteja la retirada del cash pooling de les principals contribuents. ARA Reus, denuncia la manca de planificació i de previsió econòmica i financera de l’Ajuntament de Reus que ha posat en perill tant la solvència econòmica de les societats municipals, com de les empreses proveïdores i del propi Ajuntament".