La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Obres de prevenció

L'Ajuntament realitza diverses obres a la via pública per prevenir l'efecte dels aiguats

10/08/2012 | Per NW Revista de Reus

Una imatge de la visita d'aquest matí feta per l'Alcalde Carles Pellicer i els regidors Miquel Domingo i Hipòlit Montseny.

Una imatge de la visita d'aquest matí feta per l'Alcalde Carles Pellicer i els regidors Miquel Domingo i Hipòlit Montseny.

En concret, les dues regidories han treballat conjuntament per detectar els punts de la ciutat que necessiten alguna actuació per evitar l’acumulació d’aigua. Fins al moment, s’han portat a terme dues obres, una al carrer Notari Rull, i una segona al carrer Sant Bernat Calbó. Actualment, s’estan portant a terme dues obres relacionades amb les inundacions, la primera al carrer Flix, i la segona al camí Vell de Riudoms; i finalment, durant els mesos de tardor, està previst realitzar una cinquena actuació al final del carrer Mas d’Aixemús amb el carrer Teide, i una altra al carrer Astorga.

Obres carrer Notari Rull

L’actuació es va iniciar al mes de maig i ja ha finalitzat. Les obres van tenir un pressupost de 49.000 euros, i va consistir en la modificació de les rasants als tres punts d’accés al carrer, de manera que l’aigua de la pluja ja no pugui accedir a la via. També es va millorar la capacitat hidràulica del punt de recollida i sortida d’aigües en el punt més baix del carrer, per tal ‘devitar l’acumulació d’aigua en cas de forts xàfecs. El carrer Notari Rull és un eix construït al peu de l’antic barranc de l’Escorial, que es va cobrir fa uns anys per evitar desbordaments, però que va dificultar l’evacuació de les aigües superficials. Amb les obres que s’han executat enguany es preveu donar una solució definitiva a les inundacions per aiguats.

Obres a l’Avinguda Sant Bernat Calbó

Enguany s’han realitzat unes obres pel valor de 4.000 euros que van consistir en rebaixar uns centímetres el pas de vianants existent a l’illeta enjardinada de l’avinguda Sant Bernat Calbó, deixant-lo al mateix nivell que la zona asfaltada pels cotxes. Amb aquesta actuació, en cas de pluja, l’aigua provinent dels carrers que desenvoquen a aquesta avinguda s’evaquar per aquest pas de vianants cap a la zona sud de la ciutat, i no queda estancada a la part superior de l’avinguda, entre la vorera i l’illeta enjardinada.

Reformes al Carrer Flix

Diluns passat, el grup Aigües a petició de la regidoria de Via Pública va iniciar unes obres en aquest carrer que tenen l’objecte de disminuir notablement les inundacions que es produeixen en aquesta via, i que tenen un pressupost de prop de 15.300 euros. El carrer Flix, a causa de la seva topografia, té dificultats per desguassar l’aigua de manera natural, i en algunes ocasions de pluges torrencials s’ha acumulat l’aigua, ja que els embornals existents no tenen prou capacitat d’absorció. Les obres que ara es porten a terme reforcen la capacitat de drenatge del carrer, substituint els embornals existents per unes reixes de major capacitat, i també es crea una nova reixa embornal, amb quatre reixes adjuntes, que dota d’un nou punt de captació d’aigua el carrer.

Obres Camí Vell de Riudoms

Per altra banda, el passat juliol es van iniciar les obres del Camí Vell de Riudoms, que connecta la plaça de la Pastoreta i la zona del Velòdrom. L’objecte de l’obra és anivellar els dos extrems de la connexió, ja que en les condicions actuals poden resultar perilloses i insalubres per als vianants. Ara bé, les obres actuals d’anivellament dels dos extrems del carrer també inclouen la realització d’una paret que impedirà que l’aigua s’escorri cap al passatge de l’Escorial, que fins ara quedava inundat a causa de l’aigua que li provenia del camí Vell de Riudoms.

Obres al barri Montserrat

Segons ha explicat el regidor responsable de la via pública, Hipòlit Monyseny, "a la zona sud del carrer Mas d’Aixemús, a la cantonada amb el carrer Teide, i en el punt d’unió dels camins de la Pedra Estela i del Camí dels Morts es produeix un estancament d’aigua molt important cada vegada que es produeixen pluges torrencials. Per aquest motiu, durant els propers mesos de tardor, està previst que s’iniciïn unes obres per tal de posar fi a aquesta inundació d’aquest punt que provoca greus problemes als veïns. L’obra consistirà en donar certa pendent a aquest punt de la via pública, per tal que l’aigua desenvoqui cap al barranc de l’Escorial, i s’asfaltaran les zones dels camins d’aquell punt concret per evitar les inundacions. Es preveu que aquesta obra suposi un cost de 15.000 euros aproximadament".

Obres al carrer Astorga

Properament, també està prevista una actuació al carrer Astorga, que consistirà en la col·locació d’uns embornals de gran tamany, paral·lels a les voreres, ubicats just a l’àrea on aparquen els vehicles.