La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | 'Dificultats momentànies en la tresoreria municipal'

L'Ajuntament no pagarà cap factura a proveïdors durant els mesos d'agost i de setembre

02/08/2012 | Per NW Revista de Reus

Una representació dels treballadors de Fomento de Construcciones y Contratas, aquest matí davant de l'Ajuntament.

Una representació dels treballadors de Fomento de Construcciones y Contratas, aquest matí davant de l'Ajuntament.

L'Alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha confirmat avui públicament el que fa dies que des de diversos departaments municipals es comenta als seus diferents proveïdors: el consistori i les respectives empreses públiques no liquidaran cap factura fins a primers del mes d'octubre perquè la situació finacera actual és molt complicada i en un primer moment el que es vol fer és destinar els recursos econòmics existents a pagar nònimes. Uns recursos que actualment van tots a parar a uns mateixos comptes encara que la seva procedència sigui per pagaments a l'Ajuntament o per serveis prestats per les diferents empreses municipals.

Pellicer ha dit que amb aquesta mesura s'espera poder fer front al pagament de les nònimes dels treballadors municipals i d'aquells que estan contractats per alguna de les diverses societats anònimes municipals. La situació més complicada es viu a l'Hospital de Sant Joan, tot i que "entre una part del pagament que ja ha liquidat Catsalut aquests dies -organisme que cada mes hauria d'ingressar prop de 15 milions d'euros a l'Hospital pels serveis que presta al Servei Català de la Salut, crec que podem solucionar les dificultats actuals", ha explicat Carles Pellicer. La congelació de pagaments de factures és també una mesura destinada a comptar amb diners per fer front a aquesta despesa.

Durant el Ple, diversos representants sindicals de l'empresa FCC que fa la neteja i recollida de brossa a Reus han mostrat la seva queixa pel retard en el cobrament de les nòmines de juliol. Al migdia, Pellicer ha dir que la qüestió ja s'havia solventat i que, en aquest cas concret, "és l'empresa la que ha de disposar d'un coixí suficient per assumir aquests dificultats de tresoreria, com a Ajuntament, directament no hi podem fer res".