La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

POLíTICA | POLÍTICA MUNICIPAL

Enrech, Domingo i Arza guanyen pes amb el nou cartipàs municipal de Reus

La reorganització ha comportat la desaparició de cinc regidories

19/11/2014 | Per NW Revista de Reus

L'alcalde ha afirmat que la reorganització respon als principis de simplificació i racionalització.

L'alcalde ha afirmat que la reorganització respon als principis de simplificació i racionalització.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha presentat el nou cartipàs municipal després que fa cinc dies CiU va decidir trencar el pacte de govern amb el PP. La reorganització suposa la desaparició de cinc regidories. Aquestes són: Innovació, Empresa i Ocupació; Via Pública, Convivència i Immigració, Família i Gent Gran i Formació per a la Integració. Les competències d’aquestes regidories són assumides per àrees ja existents. Així, l’Àrea de Medi Ambient, es transforma en l’Àrea de Via Pública i Medi Ambient. També s’han reassignat algunes de les regidories que es mantenen.

D’aquesta manera, el nou cartipàs municipal s’ha estructurat en set grans àrees, el mateix nombre existent fins ara, tot i que amb una redistribució de competències d’acord amb criteris de cohesió, segons l’alcalde Pellicer. Els canvis introduïts comporten que els regidors de CiU assumeixin més funcions, especialment, Joaquim Enrech, Marc Arza i Miquel Domingo.

A partir d’ara, doncs, Joaquim Enrech assumeix Seguretat que afegeix a les seves responsabilitats a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals. L’Àrea de Promoció Econòmica passa a anomenar-se Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, sota la responsabilitat de Marc Arza. Inclou les competències de l’antiga regidoria d’Innovació, Empresa i Ocupació. Miquel Domingo manté la responsabilitat de l’àrea d‘Arquitectura i Urbanisme i assumeix les competències de Llicències i Activitats, que abans tenia la desapareguda Àrea de Medi Ambient. A més, es fa càrrec de l’Àrea d’Esports. El nou cartipàs suposa la creació de la nova Àrea de Via Pública i Medi Ambient, sota la responsabilitat del regidor Hipòlit Monseny. Aquesta assumeix les competències de l’antiga regidoria de Via Pública i les de Medi Ambient i Neteja. L’Àrea de Benestar Social continua sota la responsabilitat de Montserrat Vilella que assumeix les competències de l’antiga regidoria de Convivència i Immigració. Per la seva banda, la regidoria de Participació i Ciutadania passa a anomenar-se de Participació i Gent Gran, i continua dirigida per Àngela Tello la qual assumeix també les competències de l’antiga regidoria de Família i Gent Gran. L’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística segueix sota la responsabilitat de la regidora Dolors Sardà i incorpora les competències de l’antiga regidoria de Formació per a la Integració. Finalment, Teresa Gomis manté la direcció de l’Àrea de Coordinació i Organització, i d’ella depèn la regidoria de Cultura i Joventut, amb Joaquim Sorio al capdavant, i es fa càrrec de l’Agència Reus Promoció.

L’alcalde Pellicer ha afirmat que la reorganització i el pla d’acció del govern responen als principis de simplificació, racionalització, cohesió i diàleg amb tots els grups municipals. I ha assegurat que els canvis no comportaran un augment de sou dels regidors del govern. En els pròxims dies es decidiran les presidències de les societats municipals i en aquest sentit l’alcalde no ha descartat que algun regidor de l’oposició n’ostenti alguna.