La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

CULTURA | Trapezi 2014

Convocat el concurs per nomenar director artístic del festival Trapezi

Ajuntament i Generalitat desencallen la fórmula per cobrir la plaça que estarà vacant a partir del primer de gener.

16/11/2014 | Per NW Revista de Reus

Un gran joc d'equilibris ha presidit la gestió del Trapezi els últims tres anys.

Un gran joc d'equilibris ha presidit la gestió del Trapezi els últims tres anys.

L’Institut Municipal d’Acció Cultural de Reus (IMAC) va publicar dijous el plec de clàusules per la contractació de la direcció artística de la Fira del Circ de Catalunya Trapezi per a les properes dues edicions 2015/16. Les dues institucions implicades en l’organització, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Reus, han desencallat definitivament la fórmula per cobrir la vacant de direcció que en les tres darreres edicions ha ocupat Jordi Gaspar i que finalitza el seu contracte a finals de desembre.

Entre les novetats del nou contracte privat hi ha un augment en l’aportació pressupostada que passa a ser gairebé de 25.000 euros anuals, cinc més que en l’actual contracte i també contempla una disposició de 5.000 euros per a despeses generades pels viatges, dietes i allotjaments, que abans no existia, dues observacions que ja havia avançat com a indispensables Jordi Gaspar per tal de tornar-se a presentar a la convocatòria –segons va explicar NW al mes de maig passat-. D’aquesta manera, la xifra total del contracte per als dos anys no supera els 60.000 euros (59.586,78) i permet a l’administració fer el procediment de negociat sense publicitat, tot i que com bé diu al mateix plec de clàusules per tal de donar compliment als principis de publicitat i concurrència es publicita l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’IMAC. Un fet que no ajuda massa a la voluntat de trobar un nou director, més enllà d’aquells que ja coneixen el procediment o se’ls informa puntualment, ja que l’administració està obligada a convidar com a mínim tres empreses.

Entre els requisits d’obligat compliment que es demanen,  a part de la declaració de solvència econòmica i finançera, també hi ha la solvència tècnica i professional acreditada a partir de la relació dels principals treballs realitzats, com a mínim els darrers tres anys, similars als de l’objecte de licitació, i més concretament es tindrà en compte acreditar haver portat la direcció artística de, com a mínim, un festival de caire internacional, haver intervingut en, com a mínim un projecte europeu de l’àmbit de la cultura i haver gestionat equips de producció i comunicació en produccions i/o festivals amb un pressupost mínim de 100.000 euros. Si no es compleixen aquests requisits, la mesa de contractació, formada exclusivament per personal de l’IMAC, desestimarà les propostes. En un altre ordre de coses, també es valorarà el projecte artístic i econòmic per a les dues properes edicions de Trapezi i l’oferta econòmica, que pot ser inferior al pressupost de licitació, però que del total de punts a valorar en aquest apartat només es té un valor del 10% de la nota final. Aquest apartat serà avaluat per un comitè d’experts que està format per (Antònia Andúgar, Directora de l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya - ICEC; Nèlida Falcó, Directora de l’Àrea d’Arts Escèniques de , l’ICEC, Xavier Graset, com a membre de la comissió artística del Teatre Bartrina i Pilar Llauradó, Técnica superior de Cultura de l’Ajuntament de Reus, que actuarà com a secretària.