La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Situació econòmica

Les empreses de Reus estan millor que fa un any però veuen encara massa incerteses de futur

Baixa l'índex de confiança empresarial, tot i que es detecta més optimisme de cara al futur econòmic d'aquest territori

30/07/2014 | Per NW Revista de Reus

Destinació de les exportacions de les empreses de l'àrea de la Cambra de Reus, segone el "Radar Cambra" del segon trimestre d'enguany. (Font: Radar Cambra)

Destinació de les exportacions de les empreses de l'àrea de la Cambra de Reus, segone el "Radar Cambra" del segon trimestre d'enguany. (Font: Radar Cambra)

Les empreses de la demaració de la Cambra de Comerç de Reus afirmaven a finals del passat trimestre que es trobaven en una millor situació que el trimestre anterior, però, per contra, el nivell d'optimisme ha minvat. Així es desprèn del càlcul de l'índex de confiança empresarial fet per la Cambra de Comerç de Reus en base a l'estudi "Radar Cambra" que de forma trimestral radiografia la situació de les empreses, de manera que permet seguir l'evolució de l'economia de la zona. D'aquesta manera, la tercera onada de l'estudi mostra una millora de la situació, però una minva notable de la confiança en el futur.

Les dades que permeten afirmar que la situació a les empreses ha millorar és el fet que un 42,42 per cent de les empreses que participen de l'estudi asseguren que el volum de negoci del segon trimestre ha augmentat en relació al trimestre anterior. Un altre 46,97 per cent assegura que ha estat el mateix, mentre que només un 10,61 % diu que l'activitat ha disminuït. En canvi, quan es pregunta per les expectatives de cara al trimestre en curs (el de l'estiu), les empreses afirmen que no creuen que la xifra de negoci millori, com tampoc creuen que la contractació de treballadors i el volum d'inversió creixin. Es reconeix, doncs, que la situació està millor que no estava, però falta confiança en el futur a curt termini.

La visió que els empresaris tenen del seu negoci contrasta amb un optimisme més generalitat en relació a la situació econòmica general d'aquesta zona geogràfica. El Radar Cambra  explica que la meitat de les empreses consideren que aquesta situació és igual que l'any passat (50%) i millor (32%).Una gran majoria (71%) creuen que d'aquí a un any aquest territori estará millor que no pas ara. Estranya, doncs, aquesta percepció favorable de l'entorn en contrast a una percepció no tant positiva del negoci propi. Els factors que fan que les empreses creguin limitades les seves expectatives són la debilitat de la demanda (es ven poc), que citen un 71 % de les empreses, i les dificultats de finançament, que citen un 41 per cent dels enquestats. L'augment de la competència (33%) i la falta de mà d'obra especialitzada (12%) són altres factors que se citen en l'estudi demoscòpic.

El Radar Cambra

El Radar Cambra és un estudi en forma de panell, és a dir, que les mateixes empreses (132 en total) són consultades periòdicament cada trimestre, de forma que es pot complir el propòsit de conèixer con van evolucionant a les empreses les seves necessitats i preocupacions. La mostra la formen empresaris i responsables màxims d'empreses de l'Àrea de la Cambra (Baix Camp, Priorat, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Conca de Barberà). Es tracta d'empreses de tots el sectors i de tots els tamanys, tant de caràcter local com d'un àmbit superior, incloses empreses internacionals instal·lades a la zona.

Cada trimestre, a més, s'aprofita per preguntar temes d'actualitat o d'interès pel territori. En aquesta ocasió, per exemple, les empreses han considerat que el turisme i la indústria són els punts forts econòmics de la zona. I també se'ls ha preguntat sobre la qualitat de l'operador elèctric que tenen contractat: es dóna la paradoxa que mentre que en general s'aprova la qualitat del servei que ofereixen les companyies elèctriques, el percentatge de satisfacció baixa quan es parla de les opcions de pagament que ofereixen, del servei d'atenció al client, de l'oferta comercial i, sobre tot, del preu que es paga per l'energia elèctrica: La meitat de les empreses suspenen a les companyies per la qüestió dels preus. Queda clar, per cert, que l'operador dominant, amb un 64 per cent de quota de mercat, és Endesa, seguida a molta distància de Gas Natural.

Internacionalització

El 48 per cent de les empreses que participen en el panell tenen o han tingut experiència internacional. Algunes (30 %) de forma regular i constant. D'altres (18%), ocasional. Entre les empreses que no tenen experiència, només un 3 % afirma que és probable que a curt termini tinguin alguna operació internacional. Es constata que les principals dificultats per optar a la internacionalització són el desconeixement dels procediments i la manca de recursos financers. En general, les empreses consideren que les administracions ajuden poc a la internacionalització. En el mapa que acompanya aquesta informació hi ha les destinacions de les exportacions de les empreses que tenen experiència internacional.