La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

SOCIETAT | RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI

El bust reliquiari de Sant Pere torna a la Prioral un cop restaurat

La peça d'orfebreria de plata data del segle XVII

06/05/2014 | Per NW Revista de Reus

Responsables municipals, de la Generalitat, i de la prioral han presentat avui la imatge restaurada.

Responsables municipals, de la Generalitat, i de la prioral han presentat avui la imatge restaurada.

El bust reliquiari de Sant Pere apòstol ha retornat a la prioral de Sant Pere de Reus després que s’hagin enllestit els treballs de restauració portats a terme en els últims mesos pel Centre de Recuperació de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, ubicat a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès). La peça, que data del segle XVII i té un alt valor patrimonial i simbòlic per a la ciutat, va sortir el juny de 2013 per sotmetre-la a les tasques de recuperació. Els treballs de restauració han consistit en una neteja a fons del bust reliquiari, s’han fet de nou les peces que faltaven i s’ha reforçat la peanya.

El bust reliquiari de plata, de 1696-97,  és obra de Francesc Via i va substituir una talla de fusta molt semblant de 1626 que també es conserva. Segons el diagnòstic realitzat en el seu dia pels tècnics del CRBM de Valldoreix, la part que es trobava més malmesa era la bocamànega de la mà esquerra. Aquesta part estava malmesa per diversos llocs i la peça que sustentava la mà amb les claus estava trencada. També eren importants dues fractures de la mateixa màniga. Cal tenir en compte que només la mà i les claus pesen 1.041 grams. A més, durant l’observació es va veure que la peanya estava subjectada per claus de ferro rovellats, que malmetien la plata i la fusta, i que faltava una fulla de la peanya i diversos claus i rosques.


El procés de conservació-restauració ha consistit, un cop desmuntades totes les peces, en una neteja a fons amb productes adients. La part del bust s’ha netejat manualment, ja que la mà dreta, policromada, no es pot desmuntar.

Tot seguit, s’han fet de nou totes les peces que faltaven, i a la vegada s’ha estudiat quin tipus de peça s’havia de construir per aguantar la part malmesa. S’ha optat per dur a terme una peça més resistent i a mida per encabir-hi la mà, i que a la vegada quedés enroscada al bust. S’han soldat les dues fractures de la màniga i s’ha reforçat internament per aguantar tot el pes de la mà i evitar així qualsevol moviment.

La peanya també s’ha reforçat amb una estructura interna de fusta per evitar el fimbrament de la placa de la peanya i el moviment de tot el bust. Per acabar el procés, s’ha donat una capa de protecció a tota la peça per evitar l’oxidació de la plata i el seu ennegriment i s’han muntat de nou totes les peces.

El bust reliquiari

Aquesta peça d’orfebreria de plata es tracta d’un bust perllongat vestit amb túnica, estola i nimbe. El cap, lleugerament alçat, té un rostre senil amb barba. La túnica és àmplia i cenyida a la cintura, presenta el plecs marcats i reprodueix un teixit de brocat. Al pit porta incrustat el reliquiari oval, conservat a l’església prioral, que allotja un fragment del crani de sant Pere Apòstol; presenta motllures sobredaurades i cresta de filigrana amb dinou encasts de vidre vermell que figuren roses. Amb la mà esquerra agafa les simbòliques claus i amb la mà dreta subjecta el llibre per la part de les sivelles; les tapes presenten una decoració similar a la del vestit; el nimbe té una decoració repussada semblant a una corona de flors; la peanya té forma octogonal, i en els escaires hi ha fulles de fosa retallades.