La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

POLíTICA | Cas Innova

El jutge del cas Innova reclama un expert per interpretar les dades econòmiques del sumari

També nega la petició d'arxiu presentada per un exregidor que s'escudava en l'argument de la disciplina de vot per evitar responsabilitats

02/05/2014 | Per NW Revista de Reus

Innova centra l'activitat del jutjat número 3 de Reus.

Innova centra l'activitat del jutjat número 3 de Reus.

El titular del jutjat número 3 de Reus, Diago Álvarez de Juan, ha solicitat de l'Administració de l'Estat que se li assigni un interventor de suport que s'integri a la investigació que està fent del cas Innova i les diverses derivades. La interpretació de les dades comptables d'Innova i el procediment de contractació de Carles Manté per part del holding empresarial serien els temes que aquest interventor s'encarregaria d'analitzar. El paper de l'interventor s'endevina com a determinant per formar el criteri del jutge en relació al debat jurídic que hi ha darrere el cas, que és el fet d'aclarir si Innova havia d'estar subjecte al dret mercantil, o bé al dret administratiu públic, en tractar-se d'una societat mercantil, però de titularitat pública.

En el trencaclosques en què s'ha convertit el sumari d'Innova, aquest interventor intervindria en la peça separada número 1, que és la que estudia la contractació per part d'Innova de l'empresa de Carles Manté com a assessor de les obres de l'Hospital. Manté també va presidir l'empresa Shirota, una altra de les peces separades del sumari, que és la que ha provocat la imputació de tots els regidors del govern municipal anterior. En total, Manté va facturar a Innova més de 800 mil euros per la seva feina en un període de quatre anys.


Disciplina de vot

El mateix jutge ha denegat la petició d'arxiu de les diligències que afecten els exregidors, que havia demanat l'advocat de l'exregidor socialista Javier Magrazó. L'advocat havia justificat la petició en la disciplina de vot que hi havia al grup municipal. La imputació dels regidors es va fer pel seu vot favorable a l'aval que l'Ajuntament va concedir a Shirota, la legalitat del qual es qüestiona en el sumari. Magrazó diu que el seu vot al ple era per ratificar un acord del Consell d'Administració, del qual no en formava part. El jutge, però, ha denegat la petició d'arxiu al·legant que la disciplina de vot no exhimeix de responsabilitats. Diu, en concret, que no és un "xec en blanc". El jutge conclou: "les circumstàncies que aconsellaven la imputació no han variat".