La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | MEMÒRIA SÍNDICATURA DE GREUGES

Els problemes derivats de la crisi econòmica van ser el 60% dels casos atesos pel síndic de greuges al 2013

La majoria feien referència a ajuts socials o qüestions d'habitatge

12/04/2014 | Per NW Revista de Reus

El síndic va fer balanç de la seva actuació davant del ple de l'Ajuntament de Reus aquest divendres.

El síndic va fer balanç de la seva actuació davant del ple de l'Ajuntament de Reus aquest divendres.

La memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges de Reus del 2013 mostra que 207 reusencs (al 2012 van ser 240) es van adreçar a aquest ens per realitzar consultes o mostrar la seva queixa per algun problema. Gairebé un 60% dels casos que va atendre el síndic Pere Pagès van ser problemes derivats a causa de la crisi econòmica. Així, el nombre de casos més important afecta el departament municipal de Benestar Social. En aquest sentit, es van presentar reclamacions pels retards, suspensions o interrupcions en el cobrament de les rendes mínimes d’inserció. Aquests casos van ser derivats al Síndic de Greuges de Catalunya perquè no és competència de l’Ajuntament. Un 10% de les actuacions del síndic de Reus van correspondre a actuacions que estaven relacionades amb l’habitatge. Així, per exemple, hi havia problemes que feien referència a la sol·licitud d‘un lloguer de renda baixa o interessant-se per donar el pis en pagament de la hipoteca.

El síndic, però, també va rebre queixes sobre l’atenció a l’hospital de Sant Joan. Pràcticament, totes fan referència a les llistes d‘espera  per a les operacions de pròtesi de genoll o de maluc. Segons el síndic, hi ha llistes que superen els dos anys. Tot i que Pere Pagès assenyala que les queixes de l’hospital no són per casos de vida i mort, sí que considera que s’haurien de buscar solucions per a com a mínim escurçar el temps d’espera de les intervencions quirúrgiques.

Les reclamacions per a multes de circulació tornen a ser presents, un any més, a la memòria de la sindicatura. Tanmateix, però, segons Pagès,  es constata que al 2013 hi van haver menys reclamacions per aquest concepte. De fet, apunta que també se’n van posar menys.