La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Política social

L'Ajuntament destinarà un 1% de totes les obres que faci a política social

El Fons es destinarà tant a polítiques pròpies com a entitats del Tercer Sector

28/01/2014 | Per NW Revista de Reus

L'alcalde, Carles Pellicer, i la regidora de Serveis Socials, Montse Vilella.

L'alcalde, Carles Pellicer, i la regidora de Serveis Socials, Montse Vilella.

El govern municipal de Reus ha anunciat avui la creació d'un fons econòmic (Fons de l'1 % Social, en diran), que vincularà de manera permanent el creixement de les inversions a una major dotació pressupostària de les polítiques municipals. Això vol dir que l’Ajuntament destinarà l’1% del pressupost municipal d’inversions a polítiques socials. Segons s'explica en una nota oficial, "més enllà de les aportacions i prioritats establertes en els pressupostos anuals, es destinarà a actuacions de caràcter social una dotació addicional corresponent a l’1% dels imports de les inversions pressupostades".

La iniciativa, que es debatrà divendres al Ple amb tots els regidorrs, consisteix en la creació d'un fons econòmic que l’Ajuntament destinarà íntegrament a polítiques socials, ja sigui pròpies o de les entitats del tercer sector. El fons se sumarà a les actuacions de caràcter social que ja es preveuen en els pressupostos municipals. El fons es nodrirà a partir de l’1% del cost de les inversions que preveguin els pressupostos de l’Ajuntament, dels organismes autònoms i de les empreses municipals.

El funcionament d’aquest fons social municipal és semblant al de l’1% Cultural que estableix la Llei de Patrimoni Històric, i que obliga a que els contractes d’obres públiques destinin una partida d’almenys l’1% a treballs de conservació o enriquiment del patrimoni cultural.

El Fons es nodrirà tant de les inversions del propi ajutament, com de tots els organismes i empreses que en depenen. El Fons Social s'inclourà en tots els plecs de cláusules que l'Ajuntmament faci en les convocatòries de Concurs per a la realització d'obres. Si tenim en compte el pressupost d'inversions d'enguany, que és de 7 milions d'euros, el Fons quedarà dotat enguany amb 70 mil euros.