La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Reunió de portaveus i consell d'administració

El govern reusenc implanta un nou pla d'ajust d'Aigües de Reus i anuncia que no vendrà la societat

Pellicer diu que les tarifes es baixaran l'any vinent

23/09/2013 | Per NW Revista de Reus

Una imatge de la roda de premsa d'aquest matí amb Carles Pellicer, Teresa Gomis, Alicia Alegret i Sebastià Domènech.

Una imatge de la roda de premsa d'aquest matí amb Carles Pellicer, Teresa Gomis, Alicia Alegret i Sebastià Domènech.

El govern de Reus ha anunciat aquest matí l’aplicació d’un pla d’ajust a la societat municipal Aigües de Reus que segons ha explicat l'alcalde, Carles Pellicer, "permetrà rebaixar les tarifes del servei el 2014, alhora que mantindrà la titularitat municipal de la societat, garantirà la qualitat en la prestació del servei, mantindrà la plantilla de treballadors i contribuirà de manera decisiva al sanejament econòmic i financer del sector públic municipal".

 Pellicer, ha afirmat que «el govern de Reus ha près una decisió —fruit de l’aplicació de la nova definició estratègica del sector públic de l’Ajuntament—, per assolir més eficàcia i eficiència dels recursos públics, i per obtenir la major rendibilitat possible dels serveis per la via de l’austeritat, sense que això impliqui cap retrocés en els estàndards de qualitat i de la tarifa del servei».

La decisió, que el govern ha comunicat als portaveus dels grups municipals aquest matí a primera hora, al consell d’administració després i també al comitè d’empresa d’Aigües de Reus es concreta en aquests punts:

  • Aigües de Reus continuarà sent una empresa 100% municipal tant a nivell de titularitat com a nivell de gestió i operativa.
  • Aigües de Reus és una peça fonamental en la nova estructura d’empreses municipals i contribuirà de manera decisiva al sanejament econòmic i financer del sector públic de l’Ajuntament i del seu rati d’enteutament.
  • S’aplicarà un pla d’ajust contundent i server, amb una forta racionalització de la despesa, amb garantia de manteniment de la qualitat, les tarifes i la plantilla de treballadors.
  • El pla d’ajust preveu multiplicar per 3,5 els resultats econòmics de la societat en 2 anys.
  • La millora de resultats de la societat es traduirà en una reducció de les tarifes.
  • Es garanteix la qualitat de servei, aprofiant el bon estat de conservació de les infraestrcturs i realitzant aquelles actuacions que siguin necessàries.
  • No hi haurà afectació en la plantilla de treballadors. No es cobriran les jubilacions i i s’internalitzana serveis.

La decisió és el resultat de l’intens treball d’anàlisi i comparació dels escenaris de col·laboració público-privada respecte dels escenaris de mantenir la societat plenament sota el control i la gestió municipal. Finalment, s‘ha optat per prioritzar la gestió i l’operativa directa municipal —amb una obtenció gradual de resultats i eficiència— enlloc d’una obtenció ràpida d’actius, que vindria acompanyada d’una pèrdua de control en la presa de decisions.

Reducció de l’endeutament
Segons ha explicat Pellicer aquest matí "Aigües de Reus continuarà formant part de l’estructura d’empreses municipals i, a l'igual que la resta de societats municipals, ha de contribuir a millorar la situació econòmica i financera del sector públic de l’Ajuntament. Aigües de Reus és una peça fonamental, tant pel seu pes específic dins el grup com pel seu potencial econòmic i financer".

La permanència d’Aigües de Reus amb el gran pes específic dels seus ingressos de mercat molt superiors als seus costos de producció és totalment imprescindible assolir una millora molt important de la ràtio de deute consolidat, i que podria arribar a estar per sota del 75% al tancament de l’exercici 2014.

La nova classificació del deute de les empreses municipals introduïda per la Intervención General del Estado (IGAE) ha obligat el Govern de Reus ha accelerar la reestructuració del sector públic de l’Ajuntament per rebaixar la ràtio d’endeutament.