La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Ocupació

L'atur cau per sota de les 10.000 persones a Reus per primer cop en un any

Cinc mesos seguits de descens de l'atur permeten baixar fins a 9.878 aturats.

02/08/2013 | Per NW Revista de Reus

Evolució de l'atur a Reus entre l'agost del 2012 i el juliol del 2013 (Font: SOC/Generalitat)

Evolució de l'atur a Reus entre l'agost del 2012 i el juliol del 2013 (Font: SOC/Generalitat)

El nombre de persones inscrites a les oficines d'ocupació de la ciutat de Reus va baixar durant el mes de juliol en 201 persones, segons les dades oficials que s'han donat a conèixer aquest divendres. Això permet que, per primer cop en un any, el nombre d'aturats a Reus sigui inferior a les 10.000 persones. A 31 de juliol, els aturats a la ciutat eren, exactament, 9.878.

Els contractes relacionats amb l'estiu (sector turístic o substitucions de vacances) s'endevinen com a principal causa de la devallada, tot i que des dels governs, tant de Madrid com de Barcelona, s'ha fet una lectura de les dades tendent a considerar que està canviant la tendència general. Aquesta valoració surt d'una consideració objectiva evident, i és que, per primer cop en sis anys (des del juliol del 2007), en el conjunt de Catalunya s'ha produït una baixada de la taxa d'atur interanual. És a dir, que per primer cop en sis anys hi ha menys aturats avui que ara fa just un any.

A la gràfica que teniu a dalt es pot veure l'evolució de l'atur des de l'agost de l'any passat fins aquesta mateixa setmana. Podeu observar com la gràfica arrenca a l'agost de 2012 amb 10.006 aturats i com la xifra va creixent fins arribar al màxim històric a la ciutat, d'un total de 11.155 persones inscrites a les oficines d'Ocupació. A partir de març, la xifra va baixant fins a arribar als 9.878 del 31 de juliol.

En el conjunt de la demarcació de Tarragona, l'atur ha baixat un 2,23 % al juliol, i que quedat fixat en 67.026 persones. El descens a la demaració, en termes relatius, ha estat superior al del conjunt de Catalunya, on els desocupats han baixat en un 1,1 %. El pes del sector turístic en l'economia de la demarcació explica aquesta diferència de comportament, que habitualment, durant la resta de l'any, és a l'inrevés. El nombre total d'aturats a Catalunya era a 31 de juliol de 610.429 persones.

Pel que fa a les dades globals de l'Estat, els aturats han baixat en 64.866 persones, deixant la xifra global en 4,698.814 persones. El descens al juliol en el conjunt de l'Estat ha estat de l'1,36 per cent, per sobre de la mitjana de Catalunya.

En el quadre següent podeu veure les xifres oficials d'aturats en els diferents municipis del Baix Camp.