La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Abans de final d'any

El Fons de Liquiditat Autonòmica permetrà a l'Ajuntament cobrar els 63,9 milions que deu la Generalitat

L'Ajuntament deu als seus proveïdors 33,9 milions d'euros

26/07/2013 | Per NW Revista de Reus

El tema s'ha tractat a la sessió plenària d'aquest matí.

El tema s'ha tractat a la sessió plenària d'aquest matí.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha anunciat aquest matí durant la celebració d'un ple extraordinari que la Generalitat de Catalunya ha certificat el pagament, abans de finals d’any, d’un deute pendent amb l’Ajuntament i les empreses municipals de 63,9 milions d’euros a través del Fons de Liquiditat Autonòmica i el Pla de Pagament a Proveïdors impulsat pel govern de l’Estat.

El pagament d’aquest deute, previst pel pròxim mes de novembre, permetrà al consistori reusenc i a les seves empreses municipals posar-se al dia en el pagament als seus proveïdors i situar el termini de pagament prop dels 30 dies. Actualment aquest termini està situat actualment en els 113 dies com a mínim. En el ple d'avui, l’Interventor municipal ha donat compte de la certificació d’un deute de l’Ajuntament amb els seus proveïdors a 31 de maig que suma un total de 33,9 milions d’euros.

El pagament del deute que ha certificat la Generalitat anirà destinat directament a cobrir el deute de l’Ajuntament amb els seu proveïdors i a millorar la situació de la tresoreria de l’Ajuntament i de les empreses municipals. Pellicer ha confirmat que amb el pagament del deute de la Generalitat, l’Ajuntament ho haurà d’aplicar cap més ajust dels previstos, ni fiscals ni sobre la despesa.

En la mateixa sessió plenària, l’interventor ha donat compte de l’informe trimestral de seguiment del Pla d’Ajust previst al Reial Decret 4/2012, en el que es certifica un deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Reus i les seves empreses, a 30 de juny, de 45,6 milions d’euros, després que en els darrers mesos la Generalitat hagi abonat 16,9 milions.

La diferència fins als 63,9 milions que finalment ha certificat la Generalitat es deu a la incorporació dels pagaments no vençuts del CatSalut, que no estaven contemplats, donat que fins al moment el Catsalut pagava a 90 dies, mentre que amb aquesta certificació es posa un règim de pagament de 30 dies.