La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Concessió fins l'any 2065

El conseller delegat de Metrovacesa signarà demà a Reus el nou contracte per acabar el centre comercial

Pellicer: "el nou document conté les garanties necessàries per salvaguardar els interessos de la ciutat"

18/07/2013 | Per NW Revista de Reus

Alicia Alegret, Carles Pellicer i Teresa Gomis

Alicia Alegret, Carles Pellicer i Teresa Gomis

Metrovacesa ha comunicat avui dijous 18 de juliol - a través d'un fax arribat des de la ciutat de París- que acceptava la proposta sobre les garanties del nou contracte formulada per l’Ajuntament de Reus i que permet desbloquejar el projecte de centre comercial i d’oci integrat de l’avinguda de Sant Jordi. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el conseller delegat de l’empresa, Carlos Garcia León, signaran demà divendres a les 10 del matí l’acord que posteriorment es portarà a votació del ple de l’Ajuntament, convocat en sessió extraordinària i urgent. L’alcalde ha convocat aquest mateix dijous una reunió de la junta de portaveus per informar de l’acord als grups municipals. Pellicer s'ha mostrat confiat en que demà els diferents grups puguin donar suport a aquest nou contracte amb la citada empresa.

Carles Pellicer, ha comparegut davant els mitjans de comunicació aquest vespre acompanyat de la regidora popular Alicia Alegret i de la regidora convergent Teresa Gomis per tal d'escenificar aquest acord "que ens ha costat moltes hores de treball a tot el nostre equip pel qui vull destacar la seva tasca durant aquest procés" tot referint-se a l'interventor, secretari i nou gerent d'INNOVA. L'alcalde de Reus ha explicat que "hem arribat a un gran acord gràcies a l’actitud de fermesa del govern de Reus i, sobretot, a tenir sempre clares quines són les condicions innegociables; i aquestes han posat per davant de tot, els interessos de la ciutat i de l’Ajuntament».

Per Pellicer «l’acord al que hem arribat és important perquè desbloqueja el nyap que aquest govern municipal es va trobar sobre la taula. I és important, també, perquè anuncia una de les solucions als problemes econòmics, financers i de tresoreia de l’Ajuntament que va heredar del passat mandat», afegeix l’alcalde. A partir del ple de demà que aprovarà el nou contracte" de la concessió administrativa de la parcel·la de domini públic per contituir i explotar en ella un centre comercial i d'oci", l'empresa ha de demanar de nou la llicència d'obres, un tràmit que es podria allargar fins el proper mes de setembre. A partir d'aquest moment disposarà de dos anys per executar aquest projecte. Pellicer s'ha mostrat "especialment orgullós de l'acord concretat i d'haver aconseguit les garanties dins el contracte que consideràvem necessàries".

Garanties del contracte
L’acord de modificació del contracte que aprovarà el ple de l’Ajuntament introdueix com a novetat garanties que desenvolupen i detallen els efectes d’un eventual incompliment del pagament del cànon i d’altres obligacions sunstancial per part de Metrovacesa:

  • S’incorporarà un automatisme en la declaració d’incompliment per part del concessionari amb la conseqüent resolució del contracte. En concret, es reconeix que es produeix un incompliment, per causes exclusivament atribuïbles a Metrovacesa, per l’impagament de qualsevol dels terminis fixats, per la no sol·licitud de les preceptives llicències en els terminis fixats o bé per l’incompliment en la represa de demolició o construcció del centre comercial dins els terminis indicats.
  • S’incorpora un tràmit d’audiència prèvia al concessionari per a la constitució de garanties en cas d’incompliment de qualsevol dels pagaments del cànon, per la quantia total pendent de pagament.
  • Es produeix un reconeixement per part del concessionari, en cas d’incompliment atribuïble a Metrovacesa, del lliurament de les quantitats invertides, dels cànons liquidats i altres conceptes, que seran considerats dins el procediment de reclamació de danys i perjudicis que sigui tramitat, si s’escau.

La modificació del contracte conté elements d’alt interès per l’Ajuntament, tant pel que fa referència al propi centre comercial i el seu funcionament, com pel que té a veure amb els aspectes econòmics derivats del cobrament del cànon del contracte de concessió.

El cobrament del nou cànon s'allarga fins el 2015
La liquidació del cànon, per un import total de 41 milions d’euros, es liquidarà de la manera següent:

  • 1 milió d’euros al comptat en el moment de la signatura del contracte. És a dir, demà mateix.
  • 1,9 milió d’euros amb un pagaré en el moment de la signatura del contracte, amb venciment el 10 de novembre de 2013.
  • 2,4 milions d’euros el 2 de maig de 2014
  • 2,4 milions d’euros el 10 de novembre de 2014
  • 2,4 milions d’euros el 10 de maig de 2015
  • 27,9 milions d’euros més 3 milions d’euros (en concepte d’interessos) en el termini de 40 dies a partir de l’obertura del centre comercial, i no més tard del 10 de novembre de 2015.

Modificació del projecte inicial aprovat el 2008
Metrovacesa ha presentat una modificació al projecte de construcció que redueix la volumetria i, per tant, l’alçada del centre comercial, tot i mantenint la seva superfície total. Això comportarà una millora substancial, ja que el centre tindrà un menor impacte visual, especialment a la banda del carrer Gaudí, on l’alçada de l’edifici es rebaixarà considerablement.

Aparcament gestionat per Amersam
Metrovacesa transferirà a l’Ajuntament la gestió i l’explotació de l’aparcament del centre comercial. Això permetrà que l’Ajuntament directament o a través de l’empresa municipal Amersam, pugui gestionar de forma integral les 1.800 places d’aparcament de l’eix de l’avinguda de Sant Jordi. Per tant, s’evitaran situacions complexes de competència entre les 900 places del centre comercial i les 900 de l’aparcament de la plaça de la Llibertat.

Si bé caldrà completar les instal·lacions tècniques que permetin la gestió i explotació de l’aparcament, les sinèrgies i les polítiques de gestió integral reportaran resultats positius, tant pel que fa referència a la política de mobilitat com pel que es refereix al resultats econòmics de l’explotació.

Local municipal per a usos públics
Metrovacesa posarà a disposició de l’Ajuntament un local ubicat dins el centre comercial d’aproximadament 1.280 metres quadrats perquè l’Ajuntament el pugui destinar als serveis d’interès públic que consideri.

Durada de la concessió
El termini màxim de durada de la concessió es mantindrà en 50 anys, a comptar a partir de l'obertura del centre. 

Inici de les obres

L’acord de modificació del contracte compromet a l’empresa a sol·licitar les llicències, com a molt tard, el 13 de setembre; i a iniciar les obres dins els 30 dies següents a la concessió de les llicències. És a dir, com a molt tard, les obres es podrien rependre entre finals d’octubre i principis de novembre.

Finalment cal dir que Pellicer ha manifestat que aquest acord "tot i que suposarà una important injecció de diners per fer front -per exemple- al préstec de la nova Fira, no presuposa que descartem de manera de finitiva la venda d'altres actius -en referència a l'empresa municipal d'Aigües. Aquesta és una decisió que estudiarem més endavant un cop analitzat el futur delc compromisos econòmics del consistori".