La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

SOCIETAT | Hi haurà 12 punts per tota la ciutat

Més de cent voluntaris participaran demà en l'acapta per recollir fons per la lluita contra el càncer

S'estima que durant el 2013 es diagnosticaran 110 nous casos de càncer de mama a la comarca del Baix Camp

13/06/2013 | Per NW Revista de Reus

La delegada de la LLiga a Reus, Carme Vidal i la doctora Francina Saladié, durant la presentació de la jornada.

La delegada de la LLiga a Reus, Carme Vidal i la doctora Francina Saladié, durant la presentació de la jornada.

Demà divendres 14 de juny, la Delegació de Reus de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre realitzarà la tradicional acapta a la capital del Baix Camp per tal de obtenir fons que es destinaran a la lluita contra la malaltia. En aquesta jornada la Lliga mobilitza gran part dels seus voluntaris a la ciutat de Reus, enguany hi haurà un total de 12 punts de recollida. Les taules estaran presents de les 9 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores. L’acapta de Reus suposa una de les activitats en què es mobilitzen més voluntàries i voluntaris de la delegació, arribant a la participació de gairebé un centenar de persones.

A la demarcació es detectaran 457 nous casos

Enguany, l’acapta de Reus es focalitza en la lluita contra el càncer de mama. Segons el Registre de Càncer de Tarragona s’estima que durant el 2013 es detectaran a la demarcació 457 nous casos dels quals 110 seran al Baix Camp. El càncer de mama és el més freqüent entre les dones de la província de Tarragona, sobretot entre el grup d’edat entre 50 i 69 anys, i també el responsable del major nombre de defuncions per càncer en aquest sexe. Al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre hi ha 6.730 dones afectades per aquest càncer.

Malgrat aquest fet, i després de molts anys d’increment de la incidència d’aquest càncer, aquesta presenta actualment una tendència decreixent, amb una lleu disminució des de l’any 2003. De la mateixa manera, la mortalitat d’aquest càncer presenta també una tendència decreixent, però en aquest cas des de fa molts més anys, amb una disminució del 2,5% des de 1989. Pel que fa a la supervivència, en el quinquenni 2000-2004 aquesta és del 83% als 5 anys. Això representa un increment força remarcable respecte a períodes anteriors com el període 1985-1989 que presentava una supervivència del 67% als 5 anys. Tot i això, s’estima que aquest 2013 es diagnosticaran 457 nous casos (uns 110 al Baix Camp) per càncer de mama a la demarcació.

Tasca de prevenció

En el càncer de mama, com que té uns factors de risc no modificables en la seva majoria (edat, història familiar de càncer de mama, edat d’inici de la menstruació o de la menopausa, no haver tingut fills o haver-los tingut en una edat avançada...), no és possible fer prevenció per evitar-ne l’aparició. En canvi, sí que es poden aplicar estratègies per detectar el càncer en estadis molt inicials, quan és molt petit i encara no dóna cap tipus de simptomatologia i, així, interrompre la seva evolució. Com més aviat es detecta el tumor, més probabilitat de curació, amb una supervivència propera al 100% en estadis precoços, amb l’aplicació de tractaments menys agressius i amb menys efectes secundaris.

Per aquest motiu i amb l’objectiu de reduir l’impacte i la mortalitat de la malaltia, el 1998 es va iniciar del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) a la demarcació, que ara ja té doncs 15 anys de funcionament. L’inici va ser gradual i, concretament, no va ser fins al novembre de 1999 que es va posar en marxa la unitat de l’Hospital universitari Sant Joan de Reus, que dóna cobertura a tot el Baix Camp. La prova de detecció és la mamografia, que és efectiva en la detecció precoç del càncer de mama, dirigida a dones entre 50 i 69 anys. Aquesta prova té una periodicitat de 2 anys, i es realitza amb una tècnica de doble projecció i doble lectura. A finals d’aquest any 2013 s’hauran realitzat 7 voltes de citació completes en el conjunt de la població diana.

Actuacions durant el 2012

Durant l’any 2012, el Programa de detecció precoç del càncer de mama va convidar a 8.655 dones de tota la comarca, d’una edat compresa entre els 50 i els 69 anys, mitjançant una carta, per fer-se una mamografia a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. A la crida hi van respondre 5.507 dones (63,6%), de les que un 16% participaven per primera vegada i un 84% ja havien participat en invitacions anteriors. Un cop feta la mamografia, a gairebé un 7% de les participants se’ls van practicar altres exploracions complementàries per arribar a un diagnòstic definitiu. A la gran majoria d’aquestes dones que, a més de la mamografia, se’ls va fer alguna altra prova, el resultat final va ser de normalitat.

La gran majoria de totes les dones participants (98%) va tenir un resultat final de normalitat o de patologia clarament benigna i, per tant, continuaran amb els controls rutinaris cada dos anys. La resta, van passar a controls mamogràfics més seguits (cada 6-12 mesos). A 31 dones se’ls va diagnosticar una alteració maligna de la mama, això representa que de cada mil dones que hi van participar, a gairebé sis (5.6 per 1000), se’ls va diagnosticar un càncer de mama durant el 2012. La majoria d’aquests càncers (80%) es van detectar en estadis precoços, és a dir, que la mida del tumor era molt petita i no tenien afectes altres parts del cos. Gràcies a això, al 80% de les dones se’ls va poder practicar una cirurgia conservadora de la mama.

Fins al moment, no es pot evitar que el càncer de mama aparegui, però sí que es disposa d’eines per diagnosticar-lo en una fase molt inicial, quan encara no ha donat símptomes. La mamografia és una prova molt senzilla i permet detectar tumors de mida molt petita. Detectar la malaltia precoçment implica iniciar el tractament abans, i això possibilita que aquest sigui menys agressiu, i que augmentin les probabilitats de curació.