La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Finances municipals

La Generalitat té pendents de liquidar més de 160 milions d'euros amb la ciutat de Reus

La nova classificació comptable d'INNOVA força el govern a accelerar la seva desaparició

27/05/2013 | Per NW Revista de Reus

Un moment de la intervenció del regidor d'hisenda, Joaquim Enrech, durant el ple extraordinari.

Un moment de la intervenció del regidor d'hisenda, Joaquim Enrech, durant el ple extraordinari.

L'Ajuntament de Reus ha celebrat aquest dilluns a la tarda un ple extraordinari en el que el govern municipal -format per Convergència i Unió- ha presentat la situació econòmico-financera de la hisenda municipal en una sala de sessions plena de ciutadans que van voler seguir d'a prop aquesta convocatòria feta a les set de la tarda. La situació exposada pel propi Alcalde, Carles Pellicer, com pel regidor d'Hisenda, Joaquim Enrech, ha deixat ben palesa la complicada situació financera del consistori amb un endeutament actual de 381 milions d'euros, amb un deute global de la Generalitat que supera els 160 milions d'euros i amb una nova classificació comptable d'INNOVA feta per la Intervenció de l'Estat que n'aconsella la seva restructuració i que desembocarà en la desaparició del citat hòlding de societats públiques municipals. 

Un dels fets però que perjudiquen durament les finances municipals és el fort deute que actualment té la Generalitat de Catalunya amb la ciutat de Reus ja que, als 62,9 milions d'euros pendents de pagar corresponents a factures vençudes d'aquesta legislatura, a l'endeutament municipal fixat en 381 milions d'euros hi ha una partida de més de 100 milions que tenen el seu origen en la concertació de préstecs que es va formalitzar en l'anterior mandat per tal d'avançar l'execució de diverses grans obres que havia de pagar el govern català. Es tracta de projectes diversos com per exemple el nou Hospital de Sant Joan, la Biblioteca municipal o la construcció de noves escoles que es van poder fer realitat gràcies a l'avançament de diners per part de l'Ajuntament de Reus. Un diners procedents de la contractació de diversos crédits bancaris que posteriorment han de ser retornats per la Generalitat de Catalunya. Aquest cent milions però, estan sumats dins els 381 milions d'endeutament municipal i que ha de suportar ara per ara la pròpia ciutat tot i que esta assegurats per diversos convenis que es van signar entre ambdues parts. 

Esperant el taló de Metrovacesa

L'exposició de la realitat financera feta per l'equip de govern després de dos anys de nova lesgislatuta -amb més aviat poca autocrítica- va plantejar també la presentació de diverses mesures destinades a incrementar els recursos municipals i com ara la venda de diversos actius procedents de solars i immobles municipals. En aquest sentit Pellicer va avançar que "es redactarà un catàleg de béns que sortiran a subhasta i que es podran consultar en un nou web que es posarà en marxa ben aviat". "El cobrament dels més de seixanta milions d'euros de deute vençut de la Generalitat i els 38 milions que ingressarem per part de Metrovacesa si finalment es confirma el nou acord, alleugeriran moltíssim la situació de l'Ajuntament" va explicar l'alcalde de Reus. Un dels temes que vol subsanar el consistori reusenc és el pagament a proveïdors municipals ja que actualment el pagament de factures es realitza a més de 160 dies quan la llei fixa un periòde màxim de 30 dies o quan l'any 2010 aquesta liquidació de factures es feia en un termini aproximat de 56 dies.

De tota aquesta situació s'ha de donar rellevància a la nova normativa comptable fixada per la Intervenció General de l'Estat que ha modificat la consideració del hòlding d'empreses INNOVA tal com dèiem anteriorment. Això ha provocat, segons el regidor d'Hisenda Joaquim Enrech que "el govern de Reus hagi hagut d'accelerar el pla de reestructuració societària en què treballem des de l’inici del mandat per rebaixar la ràtio d’endeutament que s’ha incrementat com a conseqüència de la nova classificació de les empreses municipals fixada per la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Sense haver contret més deute, la ràtio legal d’endeutament ha passat del 89,4 al 140,1%, com a conseqüència de la nova classificació". 

L’alcalde, Carles Pellicer, ha plantejat les properes accions de transformació de les empreses municipals i que suposarà a la pràctica la desaparició d'INNOVA "com una continuïtat del full de ruta del govern de Reus per posar ordre a l’estructura i el funcionament municipal, per millorar l’eficàcia i l’eficiència organitzativa; i per tendir a l’excel·lència en la prestació dels serveis públics a la ciutadania".

D’acord "a aquest full de ruta, l’alcalde ha ennumerat algunes de les actuacions ja executades, sempre d’acord als principis de rigor, control i legalitat". Són aquestes:

  • Reducció a tres dels consells d’administració de les empreses: grups Salut, Aigües i Econòmic.
  • Fusió de les tres societats del Grup Aigües de Reus.
  • Liquidació de societats buides de contingut (GAPS, GINSA SA, etc)
  • Liquidació o sortida de les participades (Shirota, Promimpuls, Reus Ciutat de Negocis, etc)
  • Integració de la Secretaria i la Intervenció municipals en l’estructura societària.
  • Integració de la Gerència de Serveis Generals en l’estructura de les empreses.
  • Protocol homogeni d’organització i funcionament dels consells d’administració.
  • Protocol d’aprovació i coordinació del procediment de contractació de les societats.
  • Normalització de procediments de control i rigor en l’execució de la despesa.

 

Crítiques de l'oposició

Els partits de l'oposició van adreçar dures crítiques contra algunes de les mesures adoptades pel govern municipal i també per la manera com s'havien portat a terme. Així, David Vidal de la CUP va protagonitzar una dura intervenció lamentant la "manca d'informació i manca de transparència d'aquests dos anys de nou govern" i va utilitzar l'expressió "trilerisme comptable realitzat per CiU i PP a l'hora de presentar els números" tot criticant que la reducció de despesa "s'ha realitzat en moltes ocasions reduint recursos laborals i perjudicant els treballadors del consistori". Vidal va dir que "tal com està el deute actual i les actuacions que aquest govern ha fet de la seva gestió, l'any 2015 la ciutat podria pagar cada dia 202.636 euros d'interessos al dia".

Per la seva part, Jordi Cervera, va criticar també la "falta de transparència d'aquest govern i la gran desconfiança que ha provocat en la ciutadania". El regidor d'Ara Reus va dirigir dures crítiques per tal "com s'havien gestionat els temes de Metrovacesa o de Shirota" i va lamentar la "poca valentia del govern a l'hora de denunciar la gestió anterior ja que hem hagut de ser nosaltres els que hem hagut d'anar a la fiscalia o als jutjats a denunciar diversos temes". 

Finalment, el portaveu del PSC, Andreu Martín, va aportar tons d'ironia a la seva aportació i a les seves crítiques al govern de CiU i PP. Martín va mostrar "la seva sorpresa per la mínima autocrítica que aquest govern ha fet de la seva gestió durant aquests mesos" i va criticar que "haguem tingut més temps i més possibilitats de debatre conjuntament la nova restructuració d'INNOVA". Martín ha manifestat que "després d'aquest ple veiem com aquest govern no ha presentat cap proposta política i ha amagat la seva incapacitat darrera d'uns plantejaments bàsicament tècnics".