La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | HABITATGE SOCIAL

L'Ajuntament de Reus posa en marxa un servei per llogar pisos a un preu màxim de 200 euros

Va dirigit, sobretot, als qui han perdut el pis per cancel·lar el deute hipotecari

06/05/2013 | Per NW Revista de Reus

L'Ajuntament ha presentat avui el nou servei.

L'Ajuntament ha presentat avui el nou servei.

L’Ajuntament de Reus, a través de les àrees de Benestar Social i d’Arquitectura i Urbanisme, ha posat en marxa la borsa de lloguer assequible, en col·laboració amb entitats financeres. Es tracta d’una eina per facilitar l’accés a l’habitatge a aquelles persones menys afavorides econòmicament a causa de la crisi. Per això, en el procés d’adjudicació es prioritzaran aquells ciutadans que han donat el seu habitatge a l’entitat financera per cancel·lar el deute hipotecari.

El nou servei es dirigeix, sobretot, a aquelles persones que tenen uns ingressos anuals que se situen entre els 6.000 i els 10.000 euros. El lloguer es preveu que no sigui superior al 20-30% dels seus ingressos per la qual cosa oscil·larà entre els 150 i els 200 euros al mes. Els contractes d’arrendament es completaran amb un contracte social per garantir el manteniment de l’immoble, el pagament del lloguer, la bona convivència amb el veïnat i demostrar un actitud activa per millorar la situació social en la que es troba. La borsa de lloguer assequible va dirigida a un sector de la població que no s’adeqüa al perfil d’usuaris d’altres programes municipals com són la borsa d’habitatge social o els pisos d’inclusió social.

Per accedir al nou servei cal estar inscrit al Registre de Sol·licitats d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. L’Oficina d’Habitatge de l‘Ajuntament de Reus s’encarrega del tractament de les dades i deriva als diferents serveis que gestiona segons els perfils dels sol·licitants. Per accedir a la borsa de lloguer assequible cal, per exemple, ser major d’edat, estar empadronat a Reus amb una antiguitat mínima de 3 anys i no gaudir de cap habitatge.

Fins ara, l’Ajuntament ja ha arribat a acords amb cinc enitats bancàries, que permeten posar en marxa el servei amb 22 habitatges, uns pisos que provénen, sobretot, de les entitats financeres amb les quals el consistori manté diferents nivells de col·laboració.