La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | PLA D'HABITATGE

Front comú de tots els partits a l'Ajuntament per tirar endavant un pla de xoc en matèria d'habitatge

Hi haurà una borsa de pisos de lloguer assequible per a famílies amb pocs ingressos

04/04/2013 | Per NW Revista de Reus

Unanimitat entre els partits a l'Ajuntament per tirar endavant un pla de xoc sobre habitatge.

Unanimitat entre els partits a l'Ajuntament per tirar endavant un pla de xoc sobre habitatge.

L’Ajuntament de Reus aprovarà demà amb el suport unànime de tots els grups municipals al consistori reusenc —CiU, PP, PSC, Ara Reus i CUP—dues mocions amb un paquet mesures en matèria d’habitatge per alleugerir la situació de patiment de moltes famílies de la ciutat que no poden pagar casa seva.

El redactat de les dues mocions s’ha fet buscant denominadors comuns per obtenir el màxim consens en les propostes i incorporant aportacions dels grups del govern i de l’oposició. D’aquesta manera es busca un acord el més ampli possible per trobar solucions al problema de l’habitatge i abordar-lo com una línia de treball estratègica de l’Ajuntament de Reus, necessària per sortir de la crisi i per donar solució a situacions personals i familiars límit, treballant per la cohesió social i per evitar el risc creixent d’exclusió social.

En conjunt, es proposen mecanismes per facilitar una segona oportunitat a famílies amb dificultats sobrevingudes arran de l’actual situació econòmica, situant el lloguer social com una de les claus per resoldre el problema i es proposen canvis legislatius i mesures de suport a les famílies tant al govern de l’Estat com a la Generalitat de Catalunya. Es proposa donar pes, amb suport normatiu, als serveis de mediació per tal que es pugui buscar una solució extrajudicial adient a cada cas. Tal i com va aprovar el Parlament de Catalunya per unanimitat i com es constata en el dia a dia dels serveis d’assessorament al deute hipotecari, existeix acord en què cal buscar una sortida a cada família buscant els recursos legals a diposició (dació en pagament, refinançament, etc ...).

S’ha arribat a un consens en la idea de potenciar les polítiques de lloguer assequible que s’adapti als ingressos reals de les famílies. Així, com una de les mesures més novedoses, l’Ajuntament de Reus posarà en funcionament una borsa de pisos de lloguer assequible per a famílies amb ingressos d’entre 6.000 i 10.000 euros a l’any. El preu del lloguer es fixaria de forma proporcional als ingressos, perquè  ningú no en quedi fora. Es busca l’acord amb entitats bancàries per disposar de pisos de lloguer social, que s’adreçarien de forma preferent a persones en situació vulnerable, que hagin patit processos d’execucions hipotecàries o desnonaments.

L’Ajuntament es compromet a continuar treballant per afavorir i augmentar el nombre d’habitatges de lloguer assequible, provinents de particulars, d’entitats bancàries així com de titularitat pública no adjudicats. En aquest sentit, l’Ajuntament continuarà fent de mitjancer entre propietaris i llogaters, oferint avantatges als propietaris a canvi de que rebaixin substancialment el preu del lloguer de l’habitatge. Amb el suport d’entitats socials i fundacions, es proposa un lloguer solidari lligat al serveis socials per a famílies amb pocs recursos econòmics.

L’Ajuntament també es compromet a treballar coordinadament amb Guàrdia Urbana, agents veïnals i tècnics de diverses administracions per localitzar pisos ocupats de forma il·legal i treballar les situacions familiars detectades, des dels serveis socials, per evitar problemes de seguretat i recorrent a la mediació per trobar-hi solucions.

L’Ajuntament de Reus també proposa un paquet de fins a 27 canvis legislatius per protegir els deutors hipotecaris i propostes per afavorir l’habitatge assequible. En aquest sentit, es demana al govern de l’Estat que ampliï els supòsits de protecció dels deutors hipotecaris previstos en el projecte de llei, incloent-hi famílies amb fills menors, amb un membre a l’atur, i als avaladors hipotecaris o que es tingui en compte el nombre de membres de la famílies a l’hora de fixar el topall econòmic. També es demana que es flexibilitzin els terminis per acudir a la moràtoria dels desnonaments quan l’afectat estigui a l’atur, que persones que hagin pagat almenys el 75% de la seva hipoteca puguin quedar-se a l'habitatge amb un règim de quotes que no superi el 30% dels seus ingressos fins que acabin de pagar el deute pendent, limitar els interessos de demora, etc