La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Els treballs duraran 60 dies

Repsol invertirà 95 milions d'euros en una parada tècnica en la que hi participaran tres mil treballadors

L'empresa realitza una campanya de comunicació als restaurants de la zona

01/10/2013 | Per NW Revista de Reus

Josep Pedrerol, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, amb Josep Bertran, responsable de comunicació de l'empresa.

Josep Pedrerol, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, amb Josep Bertran, responsable de comunicació de l'empresa.

Repsol ha iniciat avui una parada programada de part de les seves instal·lacions del Complex Industrial de Tarragona. Els treballs, que s’allargaran 60 dies, serviran per realitzar inversions de millora de la competitivitat i es faran inspeccions i treballs de manteniment a diverses unitats. Les inversions estan relacionades amb la seguretat, les millores mediambientals i l’eficiència energètica, tot aplicant les millors tecnologies disponibles. La despesa total de la parada es xifra en 95 milions d’euros. La Parada implica l’aturada de l’activitat de part del Complex industrial, en concret de les plantes químiques d’OPSM, Derivats, Butadiè, Poliolefines i Olefines (cracker). Les unitats de refinació continuaran en funcionament.

Tota la organització ha participat en la gestió i coordinació d’aquesta Parada que donarà feina de manera directa a una mitjana diària de 1.500 persones, a més a més de les 1.600 habituals, arribant així a treballar simultàniament més de 3.000 persones a l'interior del Complex. Es preveuen puntes de feina durant les quals accediran al Complex fins a 3.000 treballadors per realitzar treballs relacionats amb la Parada. La majoria d’aquests professionals provenen de més de 100 empreses col·laboradores que majoritàriament tenen implantació en un 90% a l’àmbit territorial de Tarragona. Aquest volum de persones i treball, equival a un total d’un milió d'hores-home: si els treballs de la parada els pogués fer una única persona, hauria de dedicar un milió d'hores, que, repartides en jornades de 7 hores, suposarien 144.000 dies de treball, que serien 394 anys treballant.

Campanya de comunicació

La seguretat del personal que participarà a la Parada és la màxima prioritat de Repsol, i en aquesta línia s'estan desenvolupant cursos de formació específica per als treballadors de plantilla i de les empreses auxiliars que participaran en els treballs. A més de la formació ordinària, s’han impartit un total de 17.000 hores de formació extraordinària en matèria de seguretat. Durant la parada hi haurà un grup de coordinació integrat per personal de producció, manteniment, seguretat i medi ambient, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels treballs. Un aspecte prioritari és la coordinació en aquesta matèria amb les empreses col·laboradores que intervenen a la parada, a través dels delegats i tècnics de prevenció, amb els quals se celebraran reunions diàries de seguiment.

Amb la voluntat d’incidir en diferents missatges de seguretat, es realitzarà una campanya de comunicació per conscienciar als participants a la parada sobre la necessitat d’adoptar conductes responsables a la feina. Alguns dels missatges que s’han destacat tenen a veure, per exemple, amb la necessitat que tothom faci un ús correcte de l’equipament de treball o que no es consumeixi alcohol. En aquest sentit, els restaurants dels municipis propers al Complex han engegat una campanya de col·laboració amb Repsol, per la qual distribuiran estovalles amb aquests i altres missatges de seguretat.