La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

CULTURA | Nou Servei

La Diputació estrena una potent agenda cultural on-line

El Mapa de Recursos Culturals (M@RC) és accessible a través d'Internet

30/04/2012 | Per NW Revista de Reus

Pàgina d'inici del portal M@RC (www.diputaciodetarragona.cat/marc)

Pàgina d'inici del portal M@RC (www.diputaciodetarragona.cat/marc)

La Diputació de Tarragona ha decidit posar en marxa una nova iniciativa, el Mapa de Recursos Culturals (M@RC), amb l'objectiu d'impulsar l'ús de la cultura com a dinamitzadora de l'economia de serveis, del turisme i de l'intercanvi de serveis al territori. Es tracta d'una plataforma actualitzada de consulta on-line que aplega tota la informació sobre l'ofera cultural que es desenvolupa a les deu comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

M@RC neix "amb l’objectiu d’apropar tant a la població com als gestors i programadors culturals informació detallada i exhaustiva de totes les expressions culturals  que coexisteixen a la demarcació, així com la seva programació al llarg de l’any", segons explica la Diputació en una nota oficial. L'accés a la nova eina es fa a través de la URL www.diputaciodetarragona.cat/marc, des d'on l’usuari té accés a informació sobre tots els recursos materials (cinemes, teatres, sales d’exposicions, museus, monuments…) i humans (artistes, associacions culturals, festivitats i tradicions…) que  conformen el conjunt de l’oferta cultural que es pot trobar al territori. El que es fa, doncs, és permetre en un únic portal fer la recerca de recursos culturals, a través d'un calendari, d’un geolocalitzador i per comarca o municipi. També ofereix accés directe a informació detallada dels recursos culturals existents segons la seva tipologia. S'ofereix informació, doncs, sobre artistes, arxius, associacions culturals, auditoris, beques, biblioteques, centres cívics, centres culturals, cinemes, cursos, empreses, ensenyaments artístics, festes, festivals, jornades i seminaris, llocs d’interès, monuments, museus i centres d’interpretació, parcs temàtics, premis i concursos, premsa, publicacions, ràdio i televisió, sales d’exposició i teatres. Amb un sistema d’icones i través del geolocalitzador, M@RC també permet ubicar geogràficament en el mapa provincial la ubicació exacta de cadascun dels recursos culturals consultats, així com accedir a una fitxa informativa detallada sobre els seus trets característics. La recerca també es pot fer a través d’un calendari, que recull el dia a dia de l’activitat cultural que es desenvolupa al conjunt del territori. 

La posada en marxa de M@RC incorpora també l apossibilitat de resposta individualitzada, en permetre la creació d'un compte personalitzat amb el qual cada usuari pot fixar els paràmetres de recerca d’informació (territori, tipologia del recurs, calendari, etc…) que més satisfan les seves inquietuds culturals. Així mateix, els usuaris poden integrar el seu compte de M@RC a les seves xarxes socials (facebook, twitter, RSS, etc…) per tal de mantenir-se informats en tot moment.

Si bé es tracta d’una plataforma oberta a la consulta per part del gran públic, M@RC neix amb la voluntat de donar servei a la població que presenta certa inquietud sobre els temes culturals del seu entorn, així com a ajuntaments, gestors i programadors culturals i tota mena d’operadors turístics que volen vincular la seva activitat a l’oferta cultural que es desenvolupa durant l’any al territori. Per tant, M@RC esdevé una nova eina de dinamització de la indústria cultural i, de retruc, de suport al potent sector turístic de la demarcació.

Segons el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, “la posada en marxa del Mapa de Recursos Culturals representa un nou impuls a la indústria cultural de les nostres comarques, per als clients i per a tots els agents que la fan possible, ja que a partir d’ara gaudeixen d’un espai unificat per posar en comú les seves iniciatives i posar de relleu les grans possibilitats que ofereix el territori". Segons Poblet, "la Diputació mantè la seva aposta per la cultura com a eina de dinamització econòmica i com a cohesionadora social i, per tant, continuarà treballant en aquells projectes que consolidin el treball en xarxa i l’establiment de sinergies entre els generadors i consumidors de cultura a casa nostra”.