La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

CULTURA | Patrimoni

El Museu Salvador Vilaseca s'enriqueix amb material procedent dels jaciments dels voltants de Reus

Les troballes confirmen que sls reusencs del neolític es dedicaven al conreu i la ramaderia

21/08/2012 | Per NW Revista de Reus

Part del material trobat i que ha estat dipositat al Museu Salvador Vilaseca.

Part del material trobat i que ha estat dipositat al Museu Salvador Vilaseca.

Al Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca se li gira feina. La troballa d'una bona quantitat de material en diferents excavacions que s'han dut a terme els últims mesos en jaciments neolítics pròxims a l'aeroport de Reus i a les restes romanes del Mas Carnisser, a l'Albiol, permetrà al Museu estudiar més a fons el passat remot d'aquesta zona. El material ha entrat al Museu en una trentena de caixes dels tres jaciments que, tot i que ja han permès arribat a algunes conclusions, haurà de ser estudiat més a fons per poder arribar a conclusions més precises.

Els tres jaciments on han intervingut els arqueòlegs es troben al costat mateix de l'aeroport, a la partida de Coll Blanc i al Mas Carnisser de l'Albiol. Una primera valoració dels arqueòlegs revela, en el cas dels materials prehistòrics, noves dades sobre la presència i l’activitat humana a l’època neolítica en tota la zona pròxima a l’aeroport de Reus i els voltants de la Canonja. El material trobat evidencia una presència important de nuclis poblats estables que es dedicaven al conreu i a la ramaderia. D'aquesta manera, es confirma la importància de la riquesa agrícola que des de temps prehistòrics té l’àrea de Reus. La presència d’establiments humans s’ha deduït d’un bon nombre de fons de cabana i sitges localitzats durant les excavacions. En aquesta ocasió s’han trobat també restes humanes, una circumstància que no es donava des de l’excavació del sepulcre de lloses del Brugar, dirigida pel mateix Salvador Vilaseca l’any 1968 i que el prehistoriador reusenc va qualificar com la troballa dels «primers reusencs».

Es dóna el cas que en el jaciment del Coll Blanc fins i tot s’ha trobat el crani d’un gos, cosa que fa pensar en la pràctica habitual de la domesticació de gossos per part dels habitants neolítics de la zona. En aquest jaciment fins i tot ha aparegut una estructura amb importants restes d’incineració que, a falta encara d’una recerca més detallada, apuntaria a l’existència d’un forn de ceràmica. Això documentaria també l’existència de producció de ceràmica i seria el forn de ceràmica més antic localitzat mai al terme de Reus, un territori amb una gran tradició terrissera. En aquest jaciment també s’ha localitzat una estructura funerària pertanyent a la cultura de sepulcres de fossa, corresponent a l’època del neolític mitjà.

Pel que fa al jaciment romà del Mas Carnisser de l'Albiol, del que se'n van fer excavacions preventives el 2010, han possibilitat la documentació de diferents estructures i enterraments d’època romana, tot confirmant les referències aportades per prospeccions superficials anteriors. Així, s’han documentat dos murs romans associats a un paviment en terra amb restes de tegulae i d’un ús indeterminat, i han estat localitzades dues inhumacions en àmfores de procedència africana.