La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Pressupostos Municipals 2012

L'Ajuntament retalla 3,5 milions en subvencions, enllumenat, jardineria, lloguers i material d'oficina

La partida de 193 mil euros destinada a Cooperació queda "en suspens"

27/04/2012 | Per NW Revista de Reus

Alicia Alegret, Carles Pellicer i Joaquim Enrech, aquest migdia a l'Ajuntament de Reus.

Alicia Alegret, Carles Pellicer i Joaquim Enrech, aquest migdia a l'Ajuntament de Reus.

El Govern de Reus ha optat per fixar les prioritats de l’acció de govern amb uns pressupostos 'que concentren en la promoció social i la dinamització econòmica el 63,62% de la despesa consolidada (Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals)', ha explicat avui el govern municipal en una intervenció en la que hi han participat l'Alcalde Carles Pellicer, la Primera Tinent d'Alcalde, Alicia Alegret i el regidor d'Hisenda, Joaquim Enrech. Segons el repartiment de les diverses partides, la distribució quedaria de la següent manera:

  • 57,55% (184.232.222,53 euros): Promoció Social (Benestar, Salut Pública, Cultura, Ensenyament, Esports, IMAC, Museus, IMFE, Dr. Frías, Grup Salut).
  • 6,07% (19.441.964,73 euros): Dinamització Econòmica (Promoció, Turisme, Grup Econòmic).
  • 5,37% (17.203.089,62 euros): Serveis Territorials (Medi Ambient, Arquitectura i Urbanisme, Via Pública)
  • 3,45% (11.049.049,89 euros): Seguretat i Protecció Civil (Guàrdia Urbana, Mobilitat, Emergències)
  • 8,48% (27.160.174,32 euros): Neteja i cicle de l’aigua (Neteja i Grup Aigües)
  • 6,69% (21.402.266,95 euros): Administració General i financera (Alcaldia i Recursos Generals)
  • 12,38% (39.630.507,45 euros): Deute Públic (Amortitzacions i interessos)

Segons el govern, 'els pressupostos són un exercici de realisme, de rigor i austeritat, d’acord a l’actual conjuntura econòmica i a la forta càrrega financera provinent d’exercicis anteriors. Els comptes són, tanmateix, un exercici de priorització, ja que blinden de l’ajust les prioritats del govern en atenció a les persones i en promoció de l’activitat econòmica. Així, s’incrementa la dotació a les mesures de suport a les persones que més pateixen les conseqüències de la crisi econòmica, i es consoliden les de dinamització econòmica i de promoció de ciuta't. Els números presentats per CiU i el PP aquest matí, han volgut presentar els següents arguments com a exemple d'aquestes afirmacions:

  • Atenció a les persones: augment del pressupost de Serveis Socials; increment de la partida per ajudes a les persones i de suport a les necessitats bàsiques; augment de les Teleassistències; i implementació de nous projectes, com la Xarxa de distribució d’aliments frescos i el Pla d’Ocupació Local.
  • Promoció econòmica: increment del pressupost de l’Àrea de Promoció Econòmica; consolidació de Redessa i de l’activitat de fires i congressos; i congelació del pressupost del Patronat de Turisme.

Altres grans punts a destacar d'aquesta previsió econòmica per aquest any 2012 serien:

 

- Increment del cost del deute (interessos i amortització) en 5,7 milions

 - Reducció dràstica de les inversions de 53 milions.

 Estalvi en lloguers, material d’oficina i consum elèctric: 650.000 euros.

 - Reducció dels encàrrecs a INNOVA: 440.000 euros

 - Revisió de contractes de gestió: 575.000 euros

 - Priorització dels recursos propis i eliminació de contractes externs: 520.000 euros

 - Reducció del manteniment de l’enllumenat públic i la jardineria: 383.000 euros.

 - Rebaixa de les aportacions a les entitats: 780.000 euros. 

 - Eliminació 'temporal', segons ha dit Pellicer de la partida de Cooperació (prop de 190 mil euros, xifra inclosa en la partida anterior).

De manera resumida, les grans xifres dels pressupostos municipals són: 

- Ajuntament: 103.965.649,90 (-7,14%)

- Organismes Autònoms: 6.105.185,68 (-23,68%

- Empreses Municipals: 217.863.324,00 (-24,69%

- Pressupost consolidat: 320.119.274,49 (-19,22%)