La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Ara Reus demana que es reclamin responsabilitats civils contra els exconsellers

L'Ajuntament de Reus intervé el hòlding d'empreses INNOVA i col.loca a l'interventor i al vicesecretari perquè n'intensifiquin el seu control

02/08/2012 | Per NW Revista de Reus

Carles Pellicer conversant amb el president del comitè d'empresa de l'Hospital de Sant Joan, abans de començar el Ple d'INNOVA.

Carles Pellicer conversant amb el president del comitè d'empresa de l'Hospital de Sant Joan, abans de començar el Ple d'INNOVA.

INNOVA queda intervinguda a partir d'avui per l'Ajuntament de Reus: l'interventor serà la persona que assumirà tot el control de tota la gestió econòmica i financera i des de la secretaria municipal - a través del seu vicesecretari- se'n farà el control i seguiment dels temes jurídics. Així s'ha anunciat aquest matí a partir de dos decrets fets públics durant la sessió plenària extraordinària que s'ha celebrat avui. Pel que fa a la qüestió del control intern el decret indica que a partir d'ara se segregaran les funcions de les àrees que controlen o disposen de fons econòmics com ara les de comptabilitat, tresoreria i contractació, es portaran a terme regularment arqueigs de caixa i es deixarà constància escrita de les contractacions "amb respecte a la competència dels òrgans perl que fa a la seva autorització".

Altres instruccions dels citats decrets passen per "dotar a les societats anònimes d'un protocol o normes internes que permetin acreditar el compliment dels principis de publicitat, concurrència, igualtat, mèrit i capacitat de selecció i contractació del personal al seu servei". En el cas concret de la conractació de proveïdors, s'indica que "es regularitzin les contractacions en les que s'han detectat incidències que continuïn vigents i que es dotin d'instruccions de contractació a les entitats (incloses les empreses públiques municipals) que no en tinguin o es revisin les actuals".

També s'ha aprovat que es constitueixi una comissió especial de control per al seguiment de les incidències detectades per l'informe de l'interventor que estarà integrada pels portaveus dels grups municipals i altres tècnics municipals. Pellicer ha explicat també que a partir d'ara es farà una auditoria anual de control financer del grup d'empreses municipals i un pla financer per la resta de mandat, fins l'any 2015.

Pel que fa al tema de personal, l'Alcalde ha explicat que en relació a  aquelles quantitats liquidades per determinats treballadors o personal directiu que s'hagin cobrat de manera irregular ja que no s'han ajustat a les lleis estatals vigents en cada moment, si el Tribunal de Comptes ho mana, es farà petició expressa als citats treballadors per tal que retornin les quantitats ingressades de més.

Durant el Ple l'interventor municipal ha fet una intervenció en la que ha fet un repàs sobre el contingut de l'informe redactat a partir de l'auditoria elaborada per l'empresa Faura i Casas. Posteriorment han intervingutl la resta de portaveus municipals. David Vidal de la CUP ha manifestat que "des de la nostra formació política ja fa mesos que estaven convençuts que moltes coses no anaven gens bé i se'ns va trabar el pas a l'hora de demanar l'accés a moltes informacions que al final han confirmat moltes de les nostres sospites sobre aquestes irregularitats". El regidor de la CUP ha sigut també molt dur sobre "l'actitud que molts regidors que ara són al govern van tenir quan eren membres dels consells d'administració de les diverses societats, encara que fossin a l'opisicó, Cap a on miraven? Com és que no va detectar cap d'aquestes gestions irregulars", ha dit Vidal.

El portaveu d'Ara Reus, Jordi Cervera, ha carregat "contra l’actual govern per permetre que durant un any i mig els tres Presidents de les tres àrees d’ Innova – Aigües, Grup Econòmic i Salut – hagin estat dirigides pels gerents que apareixen en l’Auditoria per presumptes irregularitats en els procediments". Per això en la seva intervenció ha demanant la dimissió de Sebastià Domènec, Alícia Alegret i Teresa Gomis, com a presidents de les citades empreses municipals. Cervera ha denunciat "que la Auditoria es una cortina de fum que no entra en detalls importants de la gestió de les empreses municipals ja que tampoc nomenar els responsables polítics que donaven les autoritzacions per signar les presumptes irregularitats". En aquest apartat Cervera ha pronunciat noms com: Eduard Ortiz, Josep Prat, Ernest Paris i fins i tot del propi Lluís Miquel Pérez. Com a intervenció destacada cal dir que el portaveu d'Ara Reus ha demanat  que es realitzi una acció social de responsabilitat a l’antic President d’Innova, Gerent i Consellers dels anys 2009, 2010 i 2011. Aquesta mesura permetria exigir responsabilitats directes als antics gestors de la ciutat i fins i tot garanties amb el patrimoni personal de cadascun d'ells en el cas que es comprovés que amb la seva gestió s'han perjudicat els interessos públics de la ciutat de Reus.

Per la seva part, el portaveu socialista Andreu Martín ha manifestat que "s'ha demostrat que en tots aquests anys de gestió d'iNNOVA es possible que hi hagin situacions que cal modificar o canviar però es tracta de temes de gestió. Ara cal que s'adoptin les mesures corresponents i comencem a treballar en altres qüestions que incideixen directament en els problemes diaris dels ciutadans de Reus".

Durant el Ple s'han vist representants dels treballadors del comitè d'empresa de l'Hospital de Sant Joan que, vestits amb la bata blanca corresponent, han volgut posar de manifest la seva preocupació pel pagaments de nòmines que semblava amenaçat pocs dies enrere. Pellicer ha parlat amb el seu president Jordi Roig, " a qui li he assegurat que tot els problemes actuals trobarem fórmules per fer front als pagaments dels propers mesos". També han fet acte de presència a la Plaça Mercadal i al Ple, una trentena de treballadors de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, adjudicatària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a la ciutat de Reus, qui també havien tingut dificultats per liquidar la nòmina del mes de juliol. Pellicer ha dit que "he parlat amb l'empresa i crec que aquesta ha de tenir un coixí financer suficient per si l'Ajuntament de Reus es retarda un temps en el pagament de la concessió. És l'empresa la interlocutora dels treballadors, no pas l'Ajuntament".