La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Retribucions

Els sous dels polítics de Reus ja estan a l'abast del públic

La suma de totes les retribucions dels regidors va sumar el 2013 1.025.650 euros

05/06/2014 | Per NW Revista de Reus

Imatge d'arxiu del Ple de l'Ajuntament de Reus.

Imatge d'arxiu del Ple de l'Ajuntament de Reus.

La feina que fan els polítics de l'Ajuntament de Reus va costar als ciutadans durant el 2013 un total d'1,025.650 euros en concepte de salaris bruts percebuts, quantitats a les que caldria sumar-hi les corresponents cotitzacions a la Seguretat Social. Així es desprèn de les dades que l'alcalde, Carles Pellicer, ha volgut fer públiques i desfer-se de cop de la pressió que rebia dels grups de l'oposició, especialment el PSC.

Hi ha una cisrcumstància que abarateix el cost salarial dels regidors. Es tracta del fet que tant l'alcalde, Carles Pellicer, com la primera tinent d'alcalde, Alícia Alegret, són diputats al Parlament i al seu dia van renunciar al sou fix que els pertocaria a l'Ajuntament en funció de la seva dedicació, pel sou de parlamentaris. D'aquesta manera, Pellicer i Alegret cobren només en funció de les assistències als plens i altres reunions formals. El mateix passa amb el regidor del PP, Sebastià Domènech, que és diputat provincial. I una altra de les tinents d'alcalde, Teresa Gomis, cobra pensió de jubilació, per la qual cosa tampoc cobra un salari fix, malgrat que dedica la jornada sencera a l'Ajuntament. Fora d'aquests casos, tots els regidors del govern cobren un salari fix, mentre que els de l'oposició ho fan en funció de l'assistència a les reunions. Cada grup municipal, a més, perceb una dotació econòmica per poder-ne garantir el seu funcionament.

D'aquesta manea, els salaris percebuts per tots els regidors durant el 2013 són els següents:

Carles Pellicer 39149 Cobra per assistència. Té sou de diputat al Parlament. 
Alícia Alegret 41450 Cobra per assistència. Té sou de diputada al Parlament
Teresa Gomis 46225 Cobra per assistència. Té pensió de jubilació.
S. Domènech 41805 Cobra per assistència. És diputat a la Diputació 
Montserrat Vilella 77475 Retribució fixa segons dedicació
Hipòlit Montseny 71277 Retribució fixa segons dedicació
Miquel Domingo 63357 Retribució fixa segons dedicació
Joaquim enrech 63357 Retribució fixa segons dedicació
Àngela Tello 47518 Retribució fixa segons dedicació
M. Dolors Sardà 43317 Retribució fixa segons dedicació
Joaquim Sorio 55438 Retribució fixa segons dedicació
Marc Arza 55438 Retribució fixa segons dedicació
M. Dolors Compte 39598 Retribució fixa segons dedicació
Marcos Massó 71277 Retribució fixa segons dedicació
M. Bonfill 63357 Retribució fixa segons dedicació
Tona Duch 39598 Retribució fixa segons dedicació
Jordi Lamas 12760 Cobra per assistència
Sandra Gfuaita 10950 Cobra per assistència
Andreu Martin 22560 Cobra per assistència
M. Dosaiguas 13050 Cobra per assistència
Josep Allueva 14400 Cobra per assistència
Carles Salas 12570 Cobra per assistència
Martina Garcia 13500 Cobra per assistència
Germà López 13350 Cobra per assistència
Jordi Cervera 17076 Cobra per assistència
Cori Fargas 14850 Cobra per assistència
David Vidal 20948 Cobra per assistència

 

Carles Pellicer ha volgut anar més enllà i, pel que fa al seu salari, ha explicat qeu sumant-ho tot, al 2013 arribà a cobrar 91.370 euros comptant l'Ajuntament, el Parlament i el que perceb pel seu paper a les empreses municipals. Aquesta xifra, la de les empreses, no està inclosa en la taula anterior.

Els criteris que determinen el salari final de cada regidor estan incloses en el nou espai a la pàgina web de l'Ajuntament que, sota el títol "infoparticipa" publica una llarga sèrie de dades amb la voluntat d'aconseguir una major transparència. El que es publica a la pàgina són els indicadors que al seu dia va elaborar el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Auitònoma de Barcelona. Es pot accedir a la informació a través d'aquest enllaç. La precisió dels salaris rebuts l'avançava Reusdiari.cat fa dos dies.

Les daes inclouen també el cost del personal de confiança del govern municipal (600 mil euros anuals), el que perceben els grups municipals com a tals i els criteris de fixació dels salaris dels funcionaris. No hi ha els sous dels directius i gerents d'empreses municipals. L'alcalde ha explicat que ho publicaran un cop s'hagin adaptat els sous que perceben a la nova norma municipal, que limita a 135 mil euros anuals el que poden rebre els tècnics que treballen per l'Ajuntament o alguna de les empreses que en depenen. L'adaptació a aquest anorma pot estar enllestida en un termini de tres mesos.

Amb la publicació de les dades, l'alcalde ha volgut tallar de soca-rel la pressió que venia rebent d'un temps ençà dels grups municipals a l'oposició, especialment els socialistes, que s'havien mostrat força bel·ligerants amb els sous del govern municipal.