La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Aval municipal en dubte

El Tribunal de Comptes continua investigant l'aval d'INNOVA a Shirota i nomena intructor per recopliar informació

El Tribunal afirma que "l'objecte social de l'empresa no tindria cap mena de relació amb els interessos d'una societat pública".

28/06/2012 | Per NW Revista de Reus

La carta que el Tribunal de Comptes va fer arribar a la CUP aquesta setmana.

La carta que el Tribunal de Comptes va fer arribar a la CUP aquesta setmana.

La denúncia presentada pel grup municipal de la CUP al Tribunal de Comptes sobre l'aval que l'Ajuntament de Reus, a través d'INNOVA, va fer a l'empresa mitxa Shirota segueix endavant. El departament segon d'aquesta instància judicial ha fet públic aquesta setmana que ha determinat el nomenament d'un delegat instructor per tal que recopili tota la informació necessària que serveixi per analitzari si en aquesta decisió de l'anterior equip de govern, es poden derivar perjudicis a les finances municipals i se'n poden exigir -en un primer moment- responsabilitat comptables.

En concret, l'escrit del citat Tribunal, afirma que "en una primera instància sembla que l'objecte social de Shirota (formada per INNOVA, Hospital de Sant Joan, la Morella Nuts i la Universitat Rovira i Virgili) no tindria cap relació amb els interessos d'una societat pública i per tant cal que es porti a terme la corresponent investigació pel fet que se'n poden concloure determinades responsabiltat comptables en la mesura del risc que hi hauria hagut per l'Ajuntament de Reus "donat l'evident desequilibri entre accionistes privats i els fons públics aportats pel consistori reusenc". Una situació que, segons aquest departament judicial, de moment, hauria pogut suposar inicialment un perjudici de prop de 279.391 euros per a les finances municipals com a conseqüència del pagament dels primers avals que l'empresa no va poder assumir.

Recordem que en el moment de la constitució de l'empresa s'haurien aportat prop de sis milions d'euros distribuïts en tres milions procedents d'una subvenció de l'Estat i gestionada per l'empresa la Morella Nuts i tres milions d'euros més aportats per l'Ajuntament de Reus a través d'un préstec avalat pel consistori. Un aval que l'empresa Shirota -presidida per Carles Manté, qüestionat també pel govern actual per les factures liquidades a INNOVA- no va poder assumir i que haurà de ser el consistori reusenc que se'n faci càrrec. Un procés que ja ha sigut durament criticat i censurat per un informe de l'interventor municipal tot deixant en evidència el risc que la decisió de l'Ajuntament de Reus va originar. L'aval total de 3 milions d'euros serà retornar a través d'un préstec a deu anys que el consistori ha contractat darrerament després de decidir que Shirota no té cap mena de viabilitat com a empresa i que suposat la voluntat municipal de fer-la desaparéixer.