La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

POLíTICA | Tecnoparc

L'Ajuntament de Reus portarà les factures de Jordi Bergadà a la Fiscalia

03/02/2012 | Per Joan Carrion

Carles Pellicer, Alcalde de Reus ha anunciat aquest migdia que l’Ajuntament de Reus portarà les factures que Jordi Bergadà va cobrar de l’empresa mitxa Tecnoparc SA a la Fiscalia per tal que investigui aquesta situació i actui en conseqüència. L’informe, que se suma a un altre dictament jurídic similar demanat pel propi Alcalde a començament d'aquesta setmana, ha sigut redactat pel Secretari General de l’Ajuntament de Reus, a petició del portaveu del grup polític municipal Ara Reus, Jordi Cervera, i es resumeix, entre altres punts, en aquestes conclusions:

 

- Les contractacions de regidors amb la corporació municipal o el seus ens depenents vulneren la prohibició de contractar que regeix la normativa pública.

- L’emissió i el cobrament de factures simulades amb la finalitat de desplaçar part del sou d’alguns regidors a les empreses municipals (una situació que afectaria l’exregidor d’urbanisme, Jordi Bergadà), en cas de demostrar-se, significaria la seva nul.litat radical d’acord amb el que disposen els articles 1261 i 1275 del Codi Civil Espanyol, i podria donar lloc també a la responsabilitat penal derivada dels tipus que s’indiquen en els fonaments de dret corresponents. Aquesta conclusió també seria aplicable a les factures emeses pel president del Consell d’Administració de Tecnoparc SA.

- La iniciativa per a la declaració de nul.litat de les contractacions prohibides o simulades i la restitució d’allò que s’hagués pagat sense fonament correspon a l’empresa/o empreses públiques perjudicades.

- Pel que fa a l’eventual il.lícit penal, tant la societat perjudicada com l’Ajuntament podrien, bé posar en coneixement de la Fiscalia les esmentades irregularitats, be presentant al jutjat la corresponent denúncia.

- Pel que fa a l’acció per reclamar la responsabilitat comptable derivada de la norma que dicta el Tribunal de Comptes, cal dir que aquesta llei reconeix tant la legitimització dels perjudicats, per tant la societat Tecnoparc SA, com l’acció pública en virtut de la qual qualsevol persona podria instar davant del Tribunal de Comptes la possible responsabilitat.

 

Recordem que fa pocs dies va ser la pròpia Junta General de l’empresa Tecnoparc SA la que va acordar reclamar el retorn dels diners cobrats per Àngel Cunillera (93.000 euros) i per Jordi Bergadà (facturats prop de 70.000 euros i 40.000 de cobrats). Pellicer ha explicat ‘que davant d’aquest informe hem d’actuar d’aquesta manera, però cal respectar en tot moment la presumpció d’inocència’ de les perssones implicades en aquesta situació.