La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

POLíTICA | Nou servei al ciutadà

Reus compta amb un nou servei d'assessorament sobre deutes hipotecaris

08/03/2012 | Per Joan Carrion

Carles Pellicer i Carles Salas, firmant el conveni ahir al matí

Carles Pellicer i Carles Salas, firmant el conveni ahir al matí

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer; el secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Carles Sala; i el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, han signat un conveni de col·laboració per a la posada en funcionament a Reus del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Un acord que permetrà donar resposta a la creixent demanda de la ciutadania d’informació i assessorament davant les dificultats de pagament de les quotes hipotecàries, que ha detectat el consistori de la capital del Baix Camp.

Aquest servei va adreçat a les famílies que per l’impagament de préstecs amb garantia immobiliària estan en risc de perdre el seu habitatge principal i no tenen altres propietats immobles i als avaladors de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge.

Aquelles persones que tinguin necessitat d'aquest suport, poden sol.licitar una cita prèvia a través del telèfon 977 010 010. i per tal de poder avaluar la situació actual del retorn del préstec hipotecari, la capacitat de pagament i formular una proposta a l’entitat financera, és imprescindible que s’aportin el dia de la reunió aquests documents:

- NI o NIE dels titulars.

- Escriptura de compra.

- Escriptura del préstec.

- Document de l’entitat financera sobre l’estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d’interès actual i import de les quotes.

- Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec.

- Notificacions del jutjat rebudes.