La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

SOCIETAT | CANVIS ALS COL·LEGIS PROFESSIONALS

Els advocats de Reus es mouen per evitar que una nova llei estatal posi en perill el seu Col·legi

Han iniciat els contactes amb els partits perquè l'Ajuntament aprovi una moció en contra de la norma

07/01/2013 | Per Cori Sebastià

El degà Pere Lluís Huguet, a l'esquerra, en una imatge d'arxiu durant la signatura s'un conveni.

El degà Pere Lluís Huguet, a l'esquerra, en una imatge d'arxiu durant la signatura s'un conveni.

De moment, és solament un esborrany, però, l’avantprojecte de la llei de serveis professionals ha fet que els advocats de Reus hagin posat el crit al cel. I és que el govern central impulsa aquesta nova llei que comportarà canvis importants respecte a l’actual funcionament dels col·legis professionals.

L’executiu central parteix de la base que aquesta és una reforma obligada i recomanada per diversos organismes internacionals, Considera que l’actual mapa col·legial és confús, està excessivament territorialitzat en algunes professions i conté obligacions de col·legiació diferents segons cada comunitat autònoma. Vista aquesta situació, doncs, apunta que cal un nou marc amb l’objectiu de fer una reforma estructural que ajudi a generar més competència i millorar la competitivitat de l’economia; i serveixi per reduir l’obligatorietat de la col·legiació solament en aquells casos que resultin més justificats .

L’avantprojecte de llei planteja que els col·legis on no es mantingui l'obligació passarien a ser voluntaris. Aquest seria el cas d’un elevat percentatge de les actuals professions col·legiades, incloses totes les que treballen exclusivament per al sector públic, mentre que l'obligatorietat sembla garantida en les de l'àmbit sanitari ( com ara metges, farmacèutics i dentistes), el jurídic (advocats, procuradors i notaris, entre d’altres) i el tècnic ( per exemple, enginyer tècnic i arquitecte). Després de l'esporgada, només es mantindria l'obligatorietat col·legial per a 10 de les 89 professions per a les quals actualment s'exigeix. La nova llei deixa clar que en aquestes professions serà obligatori col·legiar-se a tot l’Estat espanyol per evitar el que passa actualment on es dóna el cas que per exercir una mateixa professió hi ha comunitats autònomes on és necessari col·legiar-se i, en canvi, en altres no.  

La nova llei també determina que, com a norma general, els col·legis seran d’àmbit autonòmic i, excepcionalment, provincial.

Pere Lluís Huguet, degà del Col·legi d’Advocats de Reus, ha expressat el malestar que ha generat la nova lleii i per aquest motiu el Col·legi que presideix ha decidit actuar. Huguet  considera que la nova llei posa en perill el Col·legi d’Advocats de Reus amb 168 anys d’ història, però, sobretot,”comportarà la pèrdua de garanties als ciutadans”. Per això, ara el Col·legi ha iniciat una tanda de converses amb els grups municipals a l’Ajuntament de Reus perquè tots donin suport a una moció en contra de la nova llei.