La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Informe d'intervenció

Redessa va desviar 1,2 milions d'euros del Centre de Bioempreses per pagar les obres de la Fira de Reus

L'enrenou posa en qüestió els diners europeus rebuts per al Centre de Bioempreses.

11/07/2012 | Per Joan Carrion

Les obres del Centre de Bioempreses es van reiniciar un cop revisat i adaptar el projecte als recursos existents.

Les obres del Centre de Bioempreses es van reiniciar un cop revisat i adaptar el projecte als recursos existents.

La societat municipal Redessa ha de tornar a l'Ajuntament de Reus més d'1,2 milions d'euros, que va rebre per pagar el Centre de Bioempreses. El projecte es va revisar a la baixa, però els diners no han tornat a l'Ajuntament perquè Redessa els va destinar a pagar part del nou edifici del Palau de Fires, un fet que no hauria d'haver-se produït, segons l'interventor municipal. L'informe de l'interventor municipal és contundent: "la despesa finalista transferida de l'Ajuntament de Reus a Redessa, no justificada ni aplicada a la seva finalitat, haurà de ser exigida a Redessa per un import no aplicat d'1.252.868 euros, que s'haurà de reintegrar als comptes de l'Ajuntament". L'interventor manifesta també que "aquests fons són finalistes i no es podien destinar a altres finalitats i no consta a l'Ajuntament cap mena de comunicació per part de Redessa de l'autorització de l'Ajuntament de donar a aquests recursos una finalitat diferent a la prevista als convenis que es van signar en el seu momnet". En definitiva, la societat anònima municipal a qui es va encarregar aquesta obra -segons consta en l'acta de la Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2008- va haver de recórrer a aquests diners per tal de poder fer front als deutes pendents de les obres executades per fer realitat la nova Fira de Reus. A variar el destí inicial dels diners aportats pel consistori, les obres del Centre de Bioempreses que es construeix a la zona universitària de Bellisens, en van patir les conseqüències i la seva construcció va quedar aturada.

A la complexitat d'aquest tema cal afegir-hi que aquest projecte, explicat en el seu dia com una mena "d'incubadora d'empreses biotecnològiques, especialment en els àmbits de la nutrició i la salut, donada la seva ubicació i vinculació amb el Parc Tecnològic del Camp", va aconseguir acollir-se a la línia d'ajuts del Fons Feder programat per la Comunitat Econòmica Europea. Una subvenció que financiaria el projecte en un 50 per cent, mentre que l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona assumirien el 25 per cent respectivament del cost total del projecte. A més a més, el consistori va reduir l'impacte inicial de la inversió econòmica gràcies a la disposició de dos préstecs atorgats a la societat Tecnoparc SA (actuant en benefici de Redessa) per part del Ministerio de Educación y Ciència, en concret de la Secretaria de Universidades e Investigación per un import total de 1.145.000 euros. Ara caldrà veure quin impacte econòmic té la revisió a la baixa del projecte inicial perquè la subvenció europea es concediex en proporció al pressupost inicial. Si l'Ajuntament no justifica els diners que hi havia d'invertir quan es van iniciar les obres, els diners del Fons Feder també patiran aquesta reducció. Per tant, aquest destí diferent que Redessa va dornar als diners que havien de ser destinats al Centre de Bioempreses suposaran que la subvenció sigui menor i l'equipament final pateixi diferents 'rebaixes' en l'obra final.

Fonts municipals han explicat a aquesta revista que "fins que no estigui acabat tot el projecte, no es podrà determinar el cost final i aleshores hauren d'analitzar quina aportació fa finalment l'Ajuntament, Diputació i quina serà la subvenció definitiva que haurem de demanar a Europa. Ja s'ha parlat amb els corresponents departaments per tal que siguin coneixedors de la situació actual i mirarem d'arribar a un acord amb ells". Segons les estimacions realitzades després de la reforma del projecte inicial, el cost final del Centre podria ser de 2,3 milions d'euros, quatre-cents mil menys del que s'ha via presupostat en un primer moment. 

L'actuació de Redessa vindria donada per les greus dificultats a l'hora de fer front al pagament de les obres de construcció de la nova Fira, un projecte que -recordem-ho- formava part d'una operació financera a diverses bandes, una de les qual penjava de la concessió del Centre Comercial que Metrovacesa havia de fer a la ciutat de Reus i dels cinc milions d'euros de cànon inicial que aquesta empresa havia de pagar si s'haguessin realitzat les obres i aquest equipament comercial hagués obert portes.

 

Notícies relacionades
ECONOMIA | Modificació de projecte
L'Ajuntament de Reus vol modificar el projecte final del Centre per a Bioempreses

17/02/2012 | Per Joan Carrion | comentaris comenta

L'Ajuntament de Reus es veurà obligat a modificar el projecte final del Centre per a Bioempreses que es construeix a la vora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials ubicat a l'autovia de Bellisens.