La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Les factures d'Innova

L'advocat de l'arquitecte Jorge Batesteza diu que "acreditarem i justificarem totes les factures cobrades a INNOVA"

L'informe del secretari i l'interventor municipals afirma que l'arquitecte i Josep Prat podrien haver comès diversos delictes societaris, de falsedat i contra l'Administració Pública.

22/06/2012 | Per Joan Carrion

Una imatge d'una visita d'obres al nou Hospital de Sant Joan.

Una imatge d'una visita d'obres al nou Hospital de Sant Joan.

L'advocat de l'arquitecte Jorge Batesteza, en declaracions a la revista NW, s'ha mostrat contundent: "desconec si algú té problemes de desconeixement de la situació, però li puc garantir que el meu client està en disposició de justificar i acreditar -setmana a setmana- tots els encàrrecs i totes les factures que es va presentar a INNOVA com a honoraris professionals per la feina feta en la construcció de l'Hospital de Sant Joan". Joan Bassa ha explicat que "tot està perfectament acreditat documentalment i correspon a feina encarregada i executada i ho provarem on convingui". Bassas, membre del despatx d'advocats de Barcelona Bassa Advocats no va voler fer ahir cap mena de valoració sobre les acusacions formulades dijous passat tant per l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, com per la regidora Teresa Gomis en el sentit que Jorge Batesteza hauria cobrat 387.000 euros en factures presentades entre els mesos de juny de l'any 2007 i el desembre de 2010. i referides als contractes signats entre l'arquitecte i INNOVA en dates 4 de juny de 2007, 15 de febrer de 2009 i 15 de juliol de l'any 2010. Factures presentades en tots tres casos "per assessorament tècnic en ordre a la realització de les inversions que té projectades el hòlding d'empreses municipals en infrastructures de caràcter sanitari, en concret el la construcció del nou Hospital de Sant Joan".

Un treballs que, segons va explicar l'alcalde Carles Peliicer no compten amb la justificació documental necessària. La regidora Teresa Gomis va arribar a afirmar que "no tenim constància de la presència de Batesteza en aquests treballs". En aquest cas, i segons consta en l'informe municipal signat pel secretari i l'interventor, s'explica que "els tres contractes van ser signats per l'aleshores Director General d'INNOVA, Josep Prat i Domènech i que aquesta contractació hauria d'haver estat aprovada o atorgat o bé pel Consell d'Administració de la Societat o bé pel seu Conseller Delegat, actes que no consten en la informació lliurada". El citat informe, però va més enllà i especifica que "no consta cap document justificatiu dels serveis objecte del contracte, ni cap informe, memòria, treball o resum d'activitats fetes, ni programació de cap mena. L'unic document que consta -diuen secretari i interventor- com a antecedent són les factures".

Una versió que és doncs ben diferent de la que aporta l'advocat de l'arquitecte Jorge Batesteza ja que reitera que "objectivament podem demostrar totes les tasques realitzades setmana a setmana pel meu client i ho demostrarem com calgui".

Si tornem a l'informe municipal, davant l'afirmació que hi ha irregularitats basades en la manca de documentació justificativa del citat assessorament conclou que tant l'exdirector d'INNOVA Josep Part com Jorge Batesteza podrien haver comès diversos presumptes delictes societaris, de falsedats i contra l'Administració Pública.

Per cert que la informació que es recull en el web de l'empresa Bbats Consulting & Projects de la que Batesteza és soci fundador, s'especfifica que aquest arquitecte va format part del jurat que va decidir el projecte del nous Hospital de Sant Joan de Reus, que va ser assessor d'INNOVA en aquest tema i que va participar també en el projecte de construcció d'un Centre d?Atenció Primària al municipi de Vilaseca, governat pel convergent Josep Poblet.

Notícies relacionades
VIDA MUNICIPAL | Les factures d'Innova
Les factures injustificades i presumptament falses d'INNOVA sumen ja 1,1 milions d'euros

20/06/2012 | Per Joan Carrion | comentaris comenta

Als 800 mil euros facturats per Carles Manté durant els anys 2007 i 2011 per un injustificat asessorament en temes sanitaris, el govern acaba d'anunciar que ha trobat també factures de l'arquitecte Jorge Batesteza Penna, per un import de prop de 387 mil euros, en concepte de direcció de les obres del nou Hospital de Sant Joan de Reus. La responsable del Grup Salut d'INNOVA, Teresa Gomis ha explicat que "aquestes persones cobraven diners sense cap mena de contraprestació. A l'arquitecte Batesteza no el vam conéixer mai".