La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Modificació de projecte

L'Ajuntament de Reus vol modificar el projecte final del Centre per a Bioempreses

17/02/2012 | Per Joan Carrion

L'Ajuntament de Reus es veurà obligat a modificar el projecte final del Centre per a Bioempreses que es construeix a la vora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials ubicat a l'autovia de Bellisens. Una reorientació que, segons han explicat fons municipals, vindrà obligada per la complicada situació financera del consistori reusenc que no podrà assumir el cost total de les obres i dels equipaments previstos inicialment. Aquest abaratiment del projecte inicial tindrà, a més una altra conseqüència: caldrà revisar la subvenció atorgada mesos enrere pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, conegut popularment com a fons FEDER, ja que si la inversió pública que s'hi ha realitzat per part de l'Ajuntament és menor de la prevista inicialment, es podria donar el cas que se n'hagués de tornar una part. l'Alcalde de Reus, Carles Pellicer ha explicat que ha demanat a l'interventor municipal un informe sobre la situació global dels projectes que el Fons FEDER financia a la ciutat (la Bòbila del Sugranyes, el citat Centre de Bioempreses i el Centre de Processament de Dades) per tal de donar resposta a una pregunta que la CUP ha presentat aquesta setmana a l'Oficina Antifrau Europea sobre el destí final de les citades subvencions a la capital del Baix Camp. Pellicer ha manifestat que 'quan el tingui a les mans, el faré públic ràpidament'.

 

Recordem que el projecte de Centre per a Bioempreses, pressupostat en 2.067.662 euros, té concedida una subvenció de 603.775,24 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), import al que s'hi haurien d'afegir un total de 301.887,62 euros de la línia d'ajut complementari aportat per la Diputació de Tarragona. La resta del finançament hauria d'haver estat per de la societat pública REDESSA. La situació econòmica actual farà difícil que aquesta aportació econòmica es pugui portar a terme en aquests moments. El Centre per a Bioempresesés una incubadora d'empreses biotecnològiques relacionades amb els àmbits de la nutrició i la salut, donada la seva ubicació i vinculació amb el Parc Tecnològic del Camp. Es tracta d'un centre dissenyat per garantir un suport continuat de les activitats de recerca de les empreses relacionades amb les tècniques i eines biotecnològiques.

El centre té l'objectiu de potenciar i facilitar la recerca i l'aparició de projectes empresarials en aquest sector altament competitiu i innovador, a través d'un sistema d'incubació específic, pensat per a empreses que ja han superat la fase inicial d'incubació en el Centre de R+D+I en Nutrició i Salut i que han d'afrontar una fase d'expansió. A la vegada, s'obre a nous bioemprenedors que veuen una oportunitat estratègica a l'ubicar-se en aquest centre.

Els serveis que ha d'oferir el centre s'han estructurat en dos grans àmbits: serveis generals i serveis de valor afegit. El primer bloc agrupa despatxos i laboratoris d'incubació, sales de reunions i de conferències, xarxa de comunicacions, seguretat i serveis bàsics de subministraments. El segon agrupa serveis cientificotecnològics i de suport a la R+D+i i serveis de capacitació i desenvolupament empresarial.

El Centre per a Bioempreses s'ubica en un terreny de titularitat de la Universitat Rovira i Virgili sobre el qual la societat pública REDESSA té concedit un dret de superfície a 50 anys. El terreny es troba dins de l'espai delTecnoparc i concretament en la zona del campus universitari, on s'hi concentra l'activitat científica del Parc i per tant, on s'hi poden generar majors sinergies. En aquest espai s'hi edifica un complex constructiu que inclou el Centre Bioempreses com edifici contigu al del Centre R+D+i de Nutrició i Salut, aquest últim gestionat per la URV i amb finançament per la Generalitat de Catalunya, per tal de reforçar la competitivitat de la indústria agroalimentària de Catalunya