La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Funerària

Onze milions d'euros per la Funerària de Reus

20/02/2012 | Per Joan Carrion

La decisió política ja fa temps que està presa. El govern municipal format per Convergència i Unió i PP té prevista la venda --total o parcial- de diverses societats municipals per tal de fer front a la delicada situació econòmica del consistori reusenc. A la llista de possibles candidates a experimentar aquest canvi en l'accionariat hi ha les empreses que gestionen el cicle integral de l'aigua, la responsable dels aparcaments municipals i els serveis funeraris. Actualment, la consultora Price Waterhouse, està redactant el plec de condicions que hauran de regir el concurs públic per a la venda d'aquesta darrera societat, la Funerària. Un organisme que ha estat valorat en propd'11 milions d'euros, segons un estudi sobre el potencial de negoci que pot arribar a generar. Aquest estudi també haurà de clarificar quin serà el tant per cent d'accions que l'Ajuntament posarà a la venda --i per tant quina podriaser la xifra que ingressaria la ciutat- i com queda, en tot aquest procés, el futur del Cementiri General de Reus, que també es gestiona des dels Serveis Funeraris de Reus --Gesfursa-.

Al llarg d'aquests mesos de nova legislatura s'han anat coneixent les postures dels diversos grups polítics municipals. A més de la posició favorable de CiU i PP, Ara Reus també es mostra partidària d'aquesta venda 'ja que la ciutat necessita diners per assegurar els serveis que el ciutadà requereix i ara per ara no n'hi ha', explica Jordi Cervera. A l'altre costat de la taula hi trobem el PSC i la CUP que es mostren contràries a aquesta transacció.

En concret, el Partit dels Socialistes de Catalunya a Reus ha mostrat públicament la seva oposició a aquesta venda perquè 'suposarà, tant si l'Ajuntament manté amb el 51% la majoria de l'accionariat com si no, un augment significatiu dels preus dels serveis que la funerària dóna ja que les empreses privades quan inverteixen ho fan per fer negoci i tenir els majors beneficis possibles'.'La venda de Gesfursa --diu el grup municipal socialista- suposaria una descapitalització important per a la ciutat i esperem que es sigui curós en l'anàlisi dels beneficis que una empresa rendible i segura ha fet i fa en l'actualitat i els que farà en un futur a l'hora d'estipular el preu de venda. No entendríem de cap de les maneres que l'ànsia recaptatòria de l'actual equip de govern portés a malvendre un important llegat que és de tota la ciutadania de Reus. Esperem que es facin públiques les reserves legals de capital i els excedents de reserves de que disposa l'empresa municipal Gesfursa'.

Segons els socialistes 'la venda d'aquesta empresa que obté beneficis cada any, suposaria la pèrdua d'una part important de cash pooling amb el que es perjudicaria la liquiditat del Grup d'Empreses Innova. És a dir, els beneficis o excedents de tresoreria que generaria Gesfursa en el futur no podria contrarestar les necessitats de capital mitjançant préstecs que tenen les empreses deficitàries d'Innova'.