La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | 'Reus Amunt'

La Cambra i Càritas seran els interlocutors directes socials de la mesa anticrisi

Un document del govern municipal proposa crear un grup de treball per pal·liar els efectes de la crisi

05/06/2012 | Per Joan Carrion

L'alcalde Carles Pellicer, i la regidora Montserrat Vilella, la primera vegada que el govern va parlat d'aquest projecte públicament.

L'alcalde Carles Pellicer, i la regidora Montserrat Vilella, la primera vegada que el govern va parlat d'aquest projecte públicament.

La ciutat de Reus té actualment un total de 10.458 persones aturades, segons dades del mes de març passat. Fa quatre anys, la xifra era de 4.614 treballadors sense feina. Segons les dades oficials, prop d'un 1,8 per cent dels ciutadans necessiten ajudes d'urgència per tal de sobreviure i 2.507 reben ajudes o prestacions socials haitualment. Aquesta iniciativa pretén fer una diagnosi de la situació per tal de posar en marxa mesures per fer-hi front. Segons s'explica en el citat projecte, el grup de treball que es crearà estarà presidit per l'alcalde, tindrà tres regidories directament vinculades (Benestar Social, Promoció Econòmica i Ocupació) i en l'apartat de col.laboradors en aquest estudi no hi ha referència a les entitats sindicals, en canvi es parla d'entitats financeres, empresarials, un representant de les associacions de veïns i de la Universitat Rovira i Virigili.

La primera vegada que es va parlat d'aquesta qüestió per part del govern municipal va ser unes hores després que el primer secretari del Partit dels Socialistes a la ciutat de Reus, Francesc Vallès, proposés al president de la Cambra de Comerç que liderés una mena de taula anticrisi en el que s'involucrés tots aquells sectors econòmics i socials que pguessin treballar per tal de lluitar contra la crisi actual que ens afecta. Aquell acord tàcit entre Vallès i Sanromà, va provocar una certa polèmica política sobre qui era el pare de la idea mentre el govern municipal acusava Vallès d'oportunista i explicava -sense massa detalls- que es preparava un grup de treball per tal de diagnosticar la situació real de la ciutat. La dea inicial d'una iniciativa com aquesta va sorgir en un Ple Municipal, arran d'un prec del grup municipal de la CUP.

Avui, hi ha una reunió al consistori per tal de tractar aquest tema entre els diversos grups polítics municipals, en la que es debatrà aquest document titulat "Reus Amunt, la ciutat fa front a la crisi", Segons s'explica, es vol crear un grup de treball " capaç de definir noves propostes per fer font a la crisi, format pels regidors/es que es designin i que tindran l’assessorament i aportacions de persones de reconeguda vàlua i prestigi professional de les entitats, ens i institucions de la ciutat. L’objectiu d'aquest Grup de Treball és plantejar propostes concretes i susceptibles de ser implantades per solucionar la problemàtica analitzada, sempre des de l’òptica compartida de cercar la millora de la situació social i econòmica de la ciutat. S'espera que es generi una important xarxa i intercanvi de coneixement, es proposin mesures i solucions als reptes socials i empresarials, i que aquestes derivin, en la mesura que es pugui, en accions concretes que hauran d'executar els agents que s'hi vulguin implicar, i amb resultats visibles i mesurables".

El document especifica que "els dos eixos bàsics sobre els quals s’estructurarà tot el contingut de la taula són: el suport municipal a tots aquells agents que puguin generar ocupació i contribuir de forma efectiva a la reactivació econòmica i productiva de la ciutat de Reus per una banda, i per l’altra l’atenció social a les persones més vulnerables davant la crisi econòmica que estem patint". Pel que fa referència a la dinàmica de treball, la proposta redactada per l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus diu que "es parteix del convenciment que les problemàtiques són conegudes i és l'hora de l'acció i el compromís, d'actuar conjuntament. Per això, les propostes i mesures que apareixeran en el marc de Reus amunt seran la guia per a les actuacions de l'Ajuntament de Reus principalment en matèria social i econòmica, ja que aquesta és una qüestió transversal i que afecta a tots els àmbits".

En la reunió d'avui caldrà veure quina és l'opinió de la resta de partits amb representació municipal -que també han de formar part del citat grup de treball- i de la implicació de la resta de sectors i s'espera que es concreti també quin serà el paper que en aquest procés hi jugarà la pròpia Càmara de Comerç i l'entitat solidària Càrites.