La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

SOCIETAT | Impacte de la crisi econòmica

Més de 1.300 estrangers marxen de Reus en dos anys per la crisi econòmica

04/06/2012 | Per NW Revista de Reus

La Comissió especial per al tractament de polítiques d’immigració s’ha reunit aquest dilluns 4 de juny a l’Ajuntament de Reus presidida per l’alcalde, Carles Pellicer, i de la que en formen part la regidora de Convivència i Immigració, Dolors Compte, i representants dels cinc grups municipals. La reunió de Comissió especial per al tractament de polítiques d’immigració d’aquest dilluns és la primera del mandat municipal 2011-2015. La comissió es reuneix un mínim d’una vegada l’any. Durant la reunió, s’han analitzat dades sobre la situació actual de la immigració a la ciutat en relació al padró, la situació laboral i l’escolarització, així com del Servei d’Atenció a l’Immigrant.

En relació a l’escolarització, la població estrangera representa el 23% de tot l’alumnat de primària de la ciutat i el 24% de la població de secundària. Pel que fa a primària, els alumnes estrangers suposen el 30% del total d’alumnes de l’escola pública i l’11% dels de la concertada. Mentre que, pel que fa a secundària, els alumnes estrangers suposen el 33% del total d’alumnes de l’escola pública i el 10% de la concertada. Segons el consistori "Els nous requisits fixats en les bases de la convocatòria i la nova realitat econòmica han fet variar la distribució de les beques de menjador escolar en el darrer curs. Així, la població d’origen espanyol suposava el 80% dels beneficiaris el curs 2010-2011 i, ara, el curs 2011-12, suposa el 83%. Per contra, la població estrangera beneficiària de les beques suposava el curs passat el 20%, metre que en l’actual suposa el 17%".

Pel que fa als informes d’adequació d’habitatge, fins a 30 d’abril se n’han realitzat 120, 39 dels quals són per reagrupament familiar, 77 per renovació de residència de persones reagrupades, i 4 per residència inicial de menors d’edat. Finalment, el Servei d’Atenció a l’Immigrant va atendre el 2011 un total de 3.595 consultes, un 8% menys que l’any anterior. Les principals consultes estan relacionades amb l’arrelament social (19%), amb la renovació laboral (15%).