La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Empreses municipals

L'Ajuntament podria ingressar prop de 10 milions d'euros per la concessió de la Funerària

24/05/2012 | Per NW Revista de Reus

El govern municipal vol agilitzar els tràmits que iniciar el concurs públic que suposarà la 'privatització' temposal dels serveis funeràris a la ciutat de Reus, ja que es contempla una concessió a 25 anys. La necessitat de reportar nous recursos a les malmeses finances municipals i el fet que es tracta d'un servei liberalitzat (cosa que podria suposar en un moment donat la implantació d'un servei privat d'aquestes característiques a la ciutat) han fet que aquests procés de privatització vagi agafant forma aquests dies. En un moment inicial s'havia plantejat la possibilitat d'una venda majoritària de les accions d'aquesta societat anònima municipal (en el que l'Ajuntament es volia reservar aproximadament el 20 per cent de les accions), però posteriorment es va optar per una concessió limitada en el temps per tal de conservar la propietat d'aquest servei. En tot aquest procés, el govern municipal ha manifestat que té la intenció d'assegurar en el plec de condicions la potestat municipal d'incidir en els preus dels diferents serveis un cop s'hagués concretat la concessió, per tal de preservar els interessos dels reusencs en un sevei d'aquestes característiques.

Mesos enrere, les primeres valoracions apuntaven a una valoració d'11 milions d'euros si s'optava per la venda. Ara, aquest preu podria oscil.lar entre els nou i els deu milions d'euros. Cal destacar que a les dues empreses privades que haurien manifestat el seu interès en entrar a formar part de l'accionariat d'aquesta empresa municipal reusenc Funespaña i Mèmora), ara hi ha un altre grup que estaria també interessat en poder accedir a a aquesta concessió, es tracta dels Serveis Funeraris Integrals, amb seu a les comarques barcelonines.

Recordem que Funespaña, del grup Mafre, gestiona actualment 86 funeràries (una a Budapest), 116 tanatoris, 417 sales de vetlla, 22 forns crematoris i 44 cementiris, Per la seva part, el Grup Mèmora té el seu origen en l'agrupació d'un conjunt de funeràries, algunes amb més de 100 anys d'existència, que aporten al grup tota la seva experiència en el sector. Finalment, els Serveis Funeraris Integrals és un grup empresarial català amb més de 300 anys de presència en el sector funerari que cobreix tot el procés de defunció, des de la prestació de serveis funeraris fins a la gestió de cementiris, per mitjà de tanatoris i concessions administratives de cementiris públics. Actualment gestiona un conjunt integrat per 24 tanatoris, 5 complexes crematoris i 16 cementiris a tota la província de Barcelona.

Recordem que els serveis funeraris es van liberalitzar l’any 1997. Aquell any es va permetre que les empreses privades comencessin a entrar en aquest sector de negoci i va suposar que s’acabés amb el monopoli d’un mercat amb molts clients potencials: 380.000 persones moren cada any i que cada exercici mou mil milions d’euros a l'Estat Espanyol.