La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

CONFIDENCIAL

L'Ajuntament de Reus no 'localitza' a Ernest Benach

16/05/2012 | Per NW Revista de Reus

El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, conegut com a BOPT, acostuma a incloure unes llargues llistes on cada municipi inclou els noms d'aquells conductors -o propietaris de vehicles- que han comés alguna infracció amb el seu automòbil i al qual no li ha sigut possible notificar oficialment una sanció. Una multa que arriba als respectius domicilis i, si el procediment està ja avançat, el que trobes a la bústia és el certificat de correus de color groc et dóna la 'bona nova'. En el cas que la persona denunciada no doni senyals d'haver rebut la sanció -o la notificació no li hagi arribat bé a la bústia, que també sol passar- el pas següent és la publicació d'un edicte al citat Butlletí on veus reflectit el teu nom i et diuen textualment que ''es notifica l'inici d'expedients sancionadors que s'assenyalen en l'annex d'aquest edicte, ja que no s'ha pogut practicar la notificació individual''. Si parles amb l'administració, et diu que segur que hi ha casos d'una certa injustícia però que aquest procediment es va aprovar perquè es donaven casos de 'sancionats' que no es donaven per notificats de manera premeditada i per tant hi havia una gran quantitat de multes per cobrar.

El curiós del tema és que, de vegades, hi ha algun nom publicat d'algun personatge molt conegut i sorgeix la pregunta de com és possible que no se li hagi pogut notificat una determinada sanció. I aquest és el cas que ens ocupa: en el BOPT del passat 10 de maig l'Ajuntament de Reus publicava un llarg edicte d'aquest tipus on apareix el nom de l'expresident del Parlament Ernest Benach a qui se li ha imposat una multa de 48 euros, una xifra que deu correspondre a una sanció de parquímetre que porta per data el 15 de març passat i tramitada per la Unitat de Multes de la Guàrdia Urbana. Si algú es troba en la mateixa situació i no vol presentar al.legacions, ha de saber que la possibilitat d'aconseguir una reducció del 50% si liquida e citat import en un termini de 20 dies naturals a partir de la seva publicació al BOPT. Ara només cal que la gent se'l llegeixi cada dia.