La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | En total s'ofereixen un total de 618 places de les 1.056 que disposa la ciutat

S'obre el període d'inscripció a les llars d'infants públiques de Reus

04/05/2012 | Per NW Revista de Reus

Una imatge de la façana de l'Escola Bressol Montsant, ubicada al carrer de Les Borges del Camp.

Una imatge de la façana de l'Escola Bressol Montsant, ubicada al carrer de Les Borges del Camp.

El procés de preinscripció per a les llars d’infants sostingudes amb fons públics s’obre entre el 7 i el 18 de maig. En total s’ofereixen 618 places, de les 1.056 de què disposa la ciutat entre les escoles bressol municipals, l’Aula Ralet, les llars d’infants de la Generalitat i les escoles bressols privades subvencionades.

L’oferta de places per trams d’edat és la següent: 102, de 0 a 1 any; 248, d’1 a 2 anys; i 268, de 2 a 3 anys. L’oferta inicial de places en centres sostinguts amb fons públics és la següent:

 • EBM La Ginesta: 69 places
 • EBM El Marfull: 60 places
 • EBM El Margalló: 13 places
 • EBM L’Olivera: 80 places
 • EBM Montsant: 20 places
 • Aula Ralet, ralet al Centre Cívic Mas Abelló: 28 places.
 • Llar d’infants El Barrufet: 56 places
 • Llar d’infants A. Cuadrada: 38 places
 • Llar d’infants El Roser: 86 places

La ciutat disposa actualment de 1.056 places, de les quals se n’ofereixen 618 en el procés d’inscripció que s’obre el 7 de maig. 422 ja estan reservades, de les quals 110 són d’infants nascuts el 2011 i 312 de nascuts el 2010.

Criteris de preinscripció

 • Si el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’aplicaran els criteris següents:
 • Tenir germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.
 • Viure a Reus (zona territorial única): 30 punts.
 • Treballar els dos progenitors (en el cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor treballa): 30 punts
 • Si un progenitor treballa i l’altre està en excedència per la cura dels fills petits: 25 punts
 • Per formar part d’una família monoparental: 15 punts 
 • Per formar part d’una família nombrosa: 15 punts.
 • Si els progenitors són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Si l’alumne, pare, mare, tutor o germà o una germana credita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
 • Tenir una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts (criteri complementari, en cas d’empat).

Procés extraordinari de preinscripció
Dues aules per a infants de 0 a 1 anys de les escoles bressol municipals el Margalló i el Lligabosc (16 places en total) s’ofertaran en un procés de preinscripció extraordinari que es convocarà el mes de novembre, per tal d’obrir-les a partir del mes de gener de 2013. Aquest procés extraordinari podrà donar resposta a les famílies amb infants nascuts després del mes de maig de 2012, que queden exclosos del procés regular de preincripció (647 infants, segons el padró de 2011).