La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

SOCIETAT | L'organització espera reunir uns 400 congressistes arribats de tot Espanya, Europa i Estats Units

Més de 400 especialistes en malalties càrdiovasculars es reuniran a Reus el mes vinent

04/05/2012 | Per NW Revista de Reus

A la foto, Teresa Gomis, presidenta Grup Salut Reus Dr. Lluís Masana, director de Recerca de l?Hospital, i el Dr. Josep Ribalta, investigador i membre del Comitè organitzador.

A la foto, Teresa Gomis, presidenta Grup Salut Reus Dr. Lluís Masana, director de Recerca de l?Hospital, i el Dr. Josep Ribalta, investigador i membre del Comitè organitzador.

La SEA fundada el 1986, va celebrar la primera edició d’aquest congrés l’any 1987 a la ciutat de Reus, per la qual cosa s’ha tornat a escollir la ciutat amb motiu de la 25ena edició del congrés. La SEA, amb seu a Barcelona, està presidida pel professor Joan Pedro-Botet, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, que en el decurs del congrés passarà el testimoni de la Presidència al professor Fernando Civeira de la Universitat de Saragossa. La SEA reuneix uns 600 socis de disciplines diverses dedicats a la investigació de l’epidemiologia, les causes, la prevenció i el tractament de l’arteriosclerosi —que és l’alteració que afecta a les artèries coronàries, entre d’altres, i provoca l’infart de miocardi, angina de pit, o quan afecta a les artèries cerebrals, les trombosis o “feridures”—.

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de consulta mèdica a l’Estat i la primera causa de morbiditat i mortalitat. Aproximadament dues de cada cinc morts a Espanya i Catalunya són causades per accidents cardiovasculars.En els darrers anys s’han fet grans avenços en el coneixement de les causes de la malaltia i s’han desenvolupat medicaments que han permès reduir-ne el risc, malgrat tot, el problema continua sent de dimensions enormes i les mesures de prevenció semblen les més adequades.

El control dels factors de risc són una eina bàsica per a la prevenció cardiovascular: el colesterol, la hipertensió, el tabaquisme, el sedentarisme, la diabetis, l’obesitat, entre d’altres, són determinants de la malaltia. També la predisposició genètica hi juga un paper bàsic. L’alimentació adequada és un factor determinant en la prevenció i l’oli d’oliva i els fruits secs han demostrat de forma irrefutable els beneficis que comporten. Actualment es disposa de tècniques d’imatge i funció vascular que permeten un diagnòstic precoç de les alteracions arterials.

 

Hi participaran més de 80 conferenciants arribats de Catalunya, Espanya, Europa i Estats Units que actualitzaran els temes següents:

  • Es posarà al dia la situació epidemiològica de les malalties cardiovasculars i els seus factors de risc a Espanya.
  • Noves guies europees d’actuació terapèutica.
  • Coneixements sobre els mecanismes bioquímics, cel·lulars i genètics que permeten el progrés de la malaltia. S’analitzaran les bases que determinen que pugi el colesterol, amb les formes hereditàries incloses.
  • Es donarà el punt de vista de l’activitat preventiva des de l’atenció primària per part dels metges de família i s’impartiran tallers pràctics formatius en el maneig d’aquests pacients.
  • Es presentaran els resultats de l’estudi PREDIMED, que ha avaluat en més de 7.000 persones durant cinc anys l’efecte de l’oli d’oliva i els fruits secs sobre la prevenció cardiovascular, i també es parlarà del paper que poden tenir els aliments funcionals en aquest àmbit. L’impacte de la nutrigenètica i nutrigenòmica seran tractats en profunditat.

A més de les conferències i actes adreçats als professionals sanitaris, es faran actes oberts a la població general en el que es donaran consells bàsics sobre alimentació, activitat física i tabaquisme que cal tenir en compte a l’hora d’evitar els accidents cardiovasculars.