La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

POLíTICA | Aigües de Reus

La fusió de les empreses d'aigües finalitzarà el juliol i suposarà un estalvi de 100 mil euros

01/03/2012 | Per Joan Carrion

El president del consell d’administració del Grup Aigües d’INNOVA, el regidor popular Sebastià Doménech, va donar compte ahir a la tarda a la resta de membres del citat consell de l’inici del procés de fusió de les tres empreses del grup, després que l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, signés dilluns passat el decret amb el qual inicia el procediment i encarrega a la societat la redacció del projecte de fusió de les societats Aigües de Reus Empresa Municipal, SA; Gestió Ambiental i Abastament, SA; i Sanejament Ambiental, SA. Un procés que finalitzarà el proper mes de juliol un cop la nova empresa s'hagi enregistrat al Registre Mercantil. Abans caldrà que es redacti el projecte de fusió de les citades societats, se n'informi a la Junta General de les empreses públiques, se n'informi els treballadors i els acords siguin ratificats pel Ple Municipal, previsiblement, del mes de maig. Aquesta reorganització del grup Aigües -que gestiona el cicle integral de l'aigua a la ciutat de Reus- suposarà a la llarga un estalvi de prop de 100 mil euros -entre d'altres aspectes- per una nova estructura administrativa més simplificada o per la desaparició de dos consells d'administració.

El decret d’alcaldia amb el que s’ha iniciat el procés de fusió destaca que «per assolir una gestió més eficaç i eficient dels recursos públics és necessari procedir a la concentració de societats públiques, per tal que, per la via de l’austeritat en la gestió de la despesa, es pugui obtenir la major rendibilitat possible dels serveis públics sense que això impliqui cap retrocés en els estàndards de qualitat». La fusió de les societats del Grup Aigües 's’emmarca -segons explica un comunicat del consistori reusenc- en el procés de transformació del grup d’empreses municipals INNOVA, basat en la simplificació del model societari, la contenció i el rigor econòmic, i el reforç dels mecanismes de control tant interns com externs'.