La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Multes

L'Ajuntament de Reus té 6,7 milions d'euros en multes pendents de cobrar

09/03/2012 | Per Joan Carrion

El consistori reusenc ha quantificat en 6.704.470 euros l'import 'dels drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació' i que corresponen a les multes imposades -bàsicament en temes de trànsit- entre els anys 2006 i 2011. Les xifres més grans d'aquest capítol fan referència a l'any passat amb 1,2 milions d'euros, a l'any 2009 amb 1 milió i al 2008 amb més de 900 mil euros. De totes maneres cal dir que aquesta quantitat es pot anar reduint durant els propers mesos si prosperen les diverses actuacions en matèria de recaptació executiva que l'Ajuntament està realitzant actualment. Per aquells casos que les sancions siguin d'impossible cobrament, les finances municipals es veuen obligades a dotar pressupostàriament aquestes quantitats a l'hora de realizar la liquidació anual del pressupost municipal.

D'altra banda, cal dir que el ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat avui divendres la liquidació del pressupost municipal de 2011, amb una reducció del dèficit de més de 5,2 milions d’euros respecte el previst el passat mes de juliol, segons ha explicat el govern format per Convergència i Unió i el Partit Popular.

Aquesta liquidació presenta un romament de tresoreria negatiu de 7,7 milions d’euros que, sumats als mig milió d'euros en factures pendents d’aplicar i reconegudes a l’exercici 2012, situen el dèficit en 8,2 milions. Segons ha explicat el govern, 'els esforços en la gestió, tant dels ingressos com de les despeses, han permès reduir en 5,2 milions el deute de l’Ajuntament, que l’Informe de la Intervenció Municipal va fixar el passat mes de juliol en 13,4 milions. Les politiques de contenció de la despesa han facilitat un estalvi de 2,2 milions, mentre que la gestió dels ingressos ha garantit 3 milions més dels previstos'. Abans del 30 de març es portarà a votació del plenari municipal un pla d’ajust per absorvir el dèficit generat l’any 2011 i facilitar el pagament a proveïdors. 

En relació a aquest tema, un cop finalitzada la sessió plenària, la portaveu del Partit Socialista, Teresa Pallarès, ha criticat el govern municipal per haver lliurat la informació de la liquidació de pressupost de 2011 amb molt poc temps per tal d'analitzar-la i ha manifestat que la xifra de dèficit donada pel govern és superior a la realment existent ja que s'han compatibilitzat una sèrie de partides que el consistori ha avançat i que li seran retornades durant els propers mesos per altres administracions.