La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

SOCIETAT | Informe

La torre annexa a l'antic hospital tindrà com a màxim onze plantes d'alçada

01/03/2012 | Per Joan Carrion

Una imatge de la cantonada de l'annex edificat a l'Hospital antic

Una imatge de la cantonada de l'annex edificat a l'Hospital antic

El Departament d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajuntament de Reus ha decidit aturar el procés de tramitació de la Modificació Puntual del Pla General que afecta a l’edifici de l’antic Hospital i incorporar-la directament al nou PGOU que s’està elaborant actualment. Miquel Domigo, regidor responsable d’aquesta àrea explica que ‘tot i que encara hi estem treballant, el que tenim clar és que introduirem canvis significatius en el projecte inicial i en cap cas contemplem la ubicació d’una ‘torre’ de 15 plantes (planta baixa més 14) perquè cal mesurar l’impacte que edifici d’aquest tipus tindria a la zona.

La nostra voluntat és que el nou edifici que s’hi pugui construir, tingui com a màxim 11 plantes’. La part afectada per aquesta modificació urbanística fa referència a la part annexa a les instal.lacions hospitalàries amb façana al carrer President Companys i aquesta rebaixa en alçada, aniria compensada ampliant l’àmbit d’ocupació dels edificis i retocant el que en el projecte inicial era considerat com a espais lliures. Recordem que aquest canvi de planejament urbanístic es va portar a terme per tal de revaloritzar aquest equipament ja que es va utilitzar per avalar el crèdit de 27 milions d’euros que l’anterior govern municipal va haver de sol.licitar per fer front a les obres del nou Hospital de Sant Joan que s’ha construït a l’autovia de Bellisens. Domingo explica que ‘la part antiga de l’Hospital és evidentment intocable i actualment s’està redistribuint per tal d’acollir diversos serveis municipals com ara Benestar Social’. El regidor d’Arquitectura i Urbanisme comenta que el nou planejament dedicarà un espai important als baixos comercials ‘i també existeix la voluntat d’ubicar en aquests espais un Centre d’Assistència Primària per tal de recuperar la dinàmica ciutadana que existia en aquest punt de la ciutat on hi havia l’Hospital’. Pel que fa a l’aparcament, Miquel Domingo manifesta que ‘l’ideal fóra dotar la zona de nous aparcaments soterranis per compensar també el dèficit que hi ha a la part del darrera del Barri del Carme, però dependrà si la part edificada ha d’anar o no a terra. Sempre parlem de l’annex edificat a l’Hospital antic, aquest evidentment no es toca’.


Plànol de la Modificació aprovada el març de l'any passat que ara s'ha aturat

Si fem una mica d’història cal dir que el març del 2011, el govern tripartit va impulsar la citada Modifició Puntual del Pla General amb un canvi d’usos cap a espais verds, residencials i comercials. Aquesta modificació anava acompanyada d’un projecte de construcció de tres edificis, un dels quals de 14 plantes (10.400 metres quadrats de sostre), on hi hauria uns 100 habitatges, un 50% dels quals seria de protecció oficial. La part més antiga de l’hospital, el que es coneix com el Convent, es mantindria i es reservaria per a equipaments (3.300 metres quadrats de sostre) i podria acollir una ampliació de l’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) Baix Camp i també un centre de serveis de salut i CAP. D’altra banda es reservaven 2600 metres com a zones verdes i 5.000 més de sostre per a usos comercials.

L’argument oficial que es va utilitzar aleshores va ser, per una banda, la recuperació d’espais lliures en una àrea urbana densa gràcies a les zones verdes que hi hauria entre els tres edificis del projecte; i –per una altra- la regeneració del dinamisme comercial del centre de la ciutat, amb més sòl residencial i per tant nova població per dinamitzar el comerç central de la ciutat. Tal com dèiem però, la requalificació d’aquesta illa corresponia a una part del finançament del nou hospital de Sant Joan.

Segons aquest acord urbanístic, la compensació de la pèrdua de metres quadrats de sostre d’equipaments que implicaria l’aprovació de la modificació del sector es recuperaria en altres sectors de la ciutat: en un sector anomenat Cal Parisi es mantindria una part com a zona verda; a Cal Montseny es modificaria la qualificació de residencial a equipaments; i la zona verda de la Salle-Monestir de Poblet canviaria la qualificació de zona verda privada a pública i equipaments.

El 4 de març de lany passat, el Ple Municipal autoritzava inicialment aquesta proposta urbanística. Hi van votar a favor el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i PP; mentre que CiU es va abstenir. La CORI d’Ariel Santamaria (Cordinadora Reusenca Independent) hi va votar en contra.

Aquest canvi d’usos del solar i el projecte que hi anava associat, va iniciar contactes entre la comunitat de veïns del passeig Sunyer 23 amb altres veïns de la zona per canviar el projecte. Els arguments esgrimits van ser que el projecte no s’adaptava a la normativa urbanística ja que la zona urbana propera a l’antic hospital està qualificada com a III, illes d’eixample amb edificis que no poden tenir més de 7 plantes segons l’amplada del carrer. També van proposar que les antigues instal.lacions de l’hospital es mantinguessin per usos de salut ja que es troben en bon estat i fàcilment reutilizables per activitats lligades amb el món sòciosanitari.