La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Cost municipal

Concurs restringit per adjudicar les assegurances municipals amb un cost aproximat d'1,3 milions d'euros

05/03/2012 | Per Joan Carrion

El cost de les assegurances de la flota de vehicles municipals puja 55.000 euros anuals

El cost de les assegurances de la flota de vehicles municipals puja 55.000 euros anuals

L'Ajuntament de Reus ha obert el termini de presentació d'ofertes per tal de procedir a la contractació de les pòlisses d'assegurances del consistori reusenc, una convocatòria que finalitza el proper 28 de març. Es tracta d'un contracte d'una durada de quatre anys (tot i que permet dues pròrrogues anuals) i que comporta una despesa estimada anual de prop de 330 mil euros repartida en sis lots concrets: assegurances de vida i accidents, danys materials, responsabilitat patrimonial i civil, les assegurances de tota la flota de vehicles, la defensa jurídica i reclamacions i un darrer apartat dedicat a les responsabilitats civil d'autoritats i personal al servei de l'administració local. Si compten els quatres anys de durada del contracte, tindria un valor estimat proper als 1.386.000 euros.

El consistori reusenc ha optat, tal com es fa en altres concursos d'aquest tipus, per la via del procediment restringit, és a dir, és la pròpia administració la que invita a diverses companyies asseguradores a presentar les seves respectives ofertes. En aquest cas, cadascuna d'elles pot optar de manera global o bé parcial als respectius lots citats anteriorment. Segons les bases del concurs, s'estableixen aquestes quantitats inicials per cada tipologia concreta de les assegurances: 30 mil euros per a vida i accidents, 80 mil per a danys materials, 122 mil per a temes patrimonials i civils, 55 mil per a assegurances de vehicles, 26 mil per a reclamacions i defenses jurídiques i, finalment, 17 mil per responsabilitats civils dels polítics i treballadors municipals.

Les diferents empreses que rebin la invitació municipal, tindran quinze dies naturals -a partir de la publicació realitzada divendres passat al Butlletí Oficial de la Província- per resoldre aquells dubtes que tinguin un cop hagin consultat el plec de condicions, i es veuran obligades a mantenir els preus de la seva oferta durant els propers dos mesos.