La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Retallades a l'Ajuntament

Els treballadors municipals volen forçar el govern municipal que rectifiqui les retallades en personal

26/03/2012 | Per Joan Carrion

L'Assemblea de treballadors municipals celebrada a l'entrada de l'Ajuntament

L'Assemblea de treballadors municipals celebrada a l'entrada de l'Ajuntament

El Pla d'Ajust que el govern municipal ha redactat per presentar al Ministeri d'Hisenda ha crispat l'ambient laboral a l'Ajuntament de Reus. Els seus treballadors han celebrat una assemblea a l'entrada de l'edifici municipal on, all llarg de dues hores, han debatut la qüestió i han analitzat quina pot ser la millor manera de fer possible que aquest document es revisi abans d'enviar a Madrid. En aquesta proposta que contempla la retallada de 4,8 milions d'euros en diverses retallades en despeses de personal, subvencions i programes culturals, s'especifica que s'estalviïn 1,7 milions d'euros tot no pagant determinats complements a la plantilla de treballadors municipals com ara la productivitat o el fons socials.

Aquesta decisió ha sigut criticada pel Comitè d'Empresa que ha manifestat que no se'ls ha informat de manera correcta abans d'adoptar aquestes mesures. Els seus representants han explicat que 'no entenem perquè el govern ens carrega a nosaltres el mort d'unes pèrdues que en molts casos s'han generat en el si de les societats anònimes municipals com ara Innova'. Durant la citada reunió, s'han fet evident la disparitat d'opinions sobre com forçar el govern del CiU i del PP per tal que ajornés la celebració del Ple programat per demà dimarts al matí. Un sector dels treballadors -bàsicament l'agrupació de tècnics municipals agrupats sota la denominació del grup Monterols- ha presentat una petició a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en la que no troba justificada la urgència del Ple Extraordinari de demà i voldria disposar més temps per avaluar l'impacte de les mesures proposades en aquest Pla d'Ajust.

Una iniciativa que també ha portat a terme el grup municipal de la CUP qui ha criticat durament el poc temps que, com a formació política, han disposat per analitzar aquest tema. Segons aquest grup municipal el document presentat pel govern 'suposarà una retallada dels drets dels i les treballadores de l'Ajuntament, amb la congelació salarial, la no substitució de personal en cas de baixes i vacances, la suspensió de l'acord productiu del personal i del fons social, així com l'amortització de places de treballadors interins i només planteja un 5% de la rebaixa del sou dels polítics i un 10% de l'aportació als grups municipals'.

Un altre sector de la plantilla laboral, ha manifestat la seva intenció de portar a terme mesures més dràstiques com ara de realitzar una tancada hores prèvies a la celebració del Ple Municipal citat, amb la intenció de fer asseure a la taula de negociació a l'equip de govern. Aquesta dinàmica reivindicativa ha propiciat també que apareguessin diverses tensions en el si del Comitè d'Empresa, la qual cosa ha provocat la renúncia del seu president.

Pel que fa al document concret, cal dir que les retallades que afectarien al personal municipals foren les següents:

- 1.200.000 euros en la suspensió de la productivitat i el fons social.

- 87.000 euros per la reducció dels sous de polítics i càrrecs de confiança.

- 280.000 estalviats al no substituir les baixes i les vacances.

- 300.000 euros al reduir les places d'interins.