La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

VIDA MUNICIPAL | Guerra d'informes municipals

La intervenció municipal alertava el 2005 de greus 'infraccions jurídiques' en el control financer d'INNOVA

La interventora va advertir que "l'usurpació de funcions podria ser castigat amb penes d'1 a 3 anys de presó"

05/07/2013 | Per Joan Carrion

Una de les planes de l'informe redactat el mes de març de 2005 en el que s'avisava de la presumpta existència d'irregularitats.

Una de les planes de l'informe redactat el mes de març de 2005 en el que s'avisava de la presumpta existència d'irregularitats.

De la lectura dels diversos informes redactats per qui va ser durant uns anys interventora municipal, Margarita López Moreno, es desprén que aquesta àrea no estava gens d'acord amb la fórmula de gestió i del poc control que anava adoptant la mare del gruix de societat anònimes municipals INNOVA. Es tracta de documents redactats bàsicament entre els anys 2004 i 2005 en les que López criticava amb duresa "la usurpació de funcions que els directius del hòlding anaven assumint i la infracció de l'ordenament jurídic" que s'anaven produint, "manifestada en diverses ocasions per aquesta Intervenció en anteriors informes de reparo no resolts per l'Alcaldia", segons relata un informe amb data 24 de març de l'any 2005.

En aquell moment, López ja portava mesos alertant l'Alcaldia de la ciutat de Reus, el regidor Tinent d'Alcalde delegat de recursos generals i la pròpia direcció d'INNOVA de l'existència de "greus" distorsions legals a l'hora d'adoptar acords referits al hòlding i al propi consistori. La interventora posava de manifest en aquells documents les dificultats que s'anava trobant a l'hora de realitzar la seva tasca de control de la gestió financera municipal i la "manca de col.laboració" que "tenia" per part de determinats alts directius del hòlding. Fins el punt que Margarita López va arribar a qualificar "d'il.legal" l'estructura que es va posar al capdavant del hòlding, una opinió reflectida clarament en aquest paràgraf: "per tant, i donat que en les resolucions de referència s'atribueixen tasques, funcions de coordinació d'aquestes a personal diferent de la Intervenció, amb atorgament de signatura de tots els documents compatbles i de fiscalització i, per altra banda s'atribueixen les funcions de control financer i d'eficàcia a personal eventual que no depén d'aquesta Intervenció i s'adverteix de la seva il.legalitat, advertint l'impediment del seu exercici". La seva opinió, no va ser tinguda en compte en aquest procés d'implantació de la societat INNOVA. 

"Penes de presó d'1 a 3 anys"

En els diferents informes redactats per López -que recordem va ser també Subdelegada del govern de Madrid a Tarragona en temps del Partit Popular- s'alerta que tot aquest procés podria tenir greus conseqüències legals. En el mateix document de març de 2005, escriu que "el codi penal que regula la usurpació de funcions públiques estableix que el que il.legítimament exerceix actes propis d'un funcionari públic atribuint-se caràcter oficial, serà castigat amb penes de presó d'1 a 3 anys". Però el dictament de López va encara més lluny a l'afirmar que "és fa advertiment, una vegada més, per part d'aquesta Intervenció de l'impediment a l'exercici de les seves funcions, i per tant de les responsabilitats que puguin derivar-se, així com la possible responsabilitat comptable i per possible abast, i inclòs responsabilitats per malversació de cabdals públics o efectes públics amb els que la llei assenyala". L'informe va ser adreçat a l'alcalde Lluís Miquel Pérez, el 24 de març de 2005.

Mesos abans, els estira i arronsa ja havien sovintejat entre aquest departament, els òrgans d'INNOVA i la consultora Faura Casas. El mes de novembre de l'any 2004, la citada interventora enviava una dura resposta a la proposta que l'esmentada empresa auditora sobre una nova hipotètica reorganització del hòlding de societats anònimes municipals. Com a resum del document, es pot dir que Margarita López titllava el nou esquema d'estar "apartat total o parcialment de la normativa legal" i el convidava a "revisar l'esborrany presentat, complint l'objecte contractat". Uns dies abans, el 9 de desembre, López elaborava un altre informe en el que advertia que "s'havia comès una infracció en l'ordenament jurídic en el procés d'elaboració del Pressupost General de la Corporació per l'exercici 2005" i alertava que "l'esborrany presentat pateix de nul.litat de ple dret" per tot un seguit de 16 punts, en teoria no ajustats a dret, segons López.

Relacions personals deteriorades

Però la situació també va arribar a deteriorar les relacions personals entre Margarida López i alguns alts directius del hòlding d'empreses. En concret, la citada interventora explica en un altre document de data 15 de gener de 2005 que "el Tinent d'Alcalde regidor de recursos humans em diu que l'única admnistrativa del departament passa a prestar serveis a INNOVA per impartir un curs de comptabilitat. Jo l'acompanyo amb dos auxiliars que porten el registre de factures i comptabilitzacions de despeses". López denuncia que des d'INNOVA es fa fora els seus auxiliars "i a mi em diuen que no puc estar allà, que si vull aprendre comptabilitat que ho hagués fet abans de que el servei no fos meu", diu textualment l'informe al que ha tingut accés aquesta revista digital.

Aquests dies hem sigut testimonis del creuament d'acusacions entre l'actual interventor municipal i l'exalcalde, Lluís Miquel Pérez sobre l'existència o no d'advertiments d'il.legalitat al govern de la passada legislatura a l'hora d'adoptar decisions referents a la gestió del hòlding d'empreses. Mentre Pérez va dir en seu parlamentària que entre 2005 i 2011 ningú li havia dit res, l'interventor va afirmar en la Comissió de Sanitat que durant aquest període s'havien redactat més de 60 informes recollint acords irregulars. Tot i amb això sembla que la majoria d'advertiments farien referència a qüestions generals del propi consistori i que només dos dels documents farien referència directament a INNOVA, segons han explicat fons municipals.